0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Ly thủy tinh 1026G14 - SANTÉ Water Goblet 405 ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1026G14 - SANTÉ Water Goblet 405 ml - Chân Thấp 306.600 đ
Ly thủy tinh 1026F07 - SANTÉ Flute Champagne 210 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026F07 - SANTÉ Flute Champagne 210 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026D22 - SANTÉ Burgundy 635 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026D22 - SANTÉ Burgundy 635 ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1026W12 - SANTÉ White  340 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026W12 - SANTÉ White 340 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026R15 - SANTÉ Red 420 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026R15 - SANTÉ Red 420 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026A21 - SANTÉ Bordeaux 595 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026A21 - SANTÉ Bordeaux 595 ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1521F06 - Salsa Flute Champagne 165 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1521F06 - Salsa Flute Champagne 165 ml - Chân Cao 310.980 đ
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao 310.980 đ
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp 394.200 đ
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp 223.380 đ 223.380 đ
Ly thủy tinh 250ml NNHH40149-250
Ly thủy tinh 250ml NNHH40149-250 372.900 đ
Ly thủy tinh 180ml NNHH40149-180
Ly thủy tinh 180ml NNHH40149-180 348.700 đ
Ly thủy tinh 050ml NNHH40149-050
Ly thủy tinh 050ml NNHH40149-050 290.400 đ
Ly thủy tinh 190ml NNHH40149-190
Ly thủy tinh 190ml NNHH40149-190 369.600 đ
Ly thủy tinh 150ml NNHH40149-150
Ly thủy tinh 150ml NNHH40149-150 348.700 đ
Ly thủy tinh 340ml NNHH40149-340
Ly thủy tinh 340ml NNHH40149-340 418.000 đ
Ly thủy tinh 280ml NNHH40149-280
Ly thủy tinh 280ml NNHH40149-280 385.000 đ
Ly thủy tinh 230ml NNHH40149-230
Ly thủy tinh 230ml NNHH40149-230 402.600 đ
Ly thủy tinh 190ml (PL) NNHH40149-43249-190
Ly thủy tinh 190ml (PL) NNHH40149-43249-190 674.300 đ
Ly thủy tinh 150ml (PL) NNHH40149-43249-150
Ly thủy tinh 150ml (PL) NNHH40149-43249-150 642.400 đ
Ly thủy tinh 180ml (PL) NNHH40149-43249-180
Ly thủy tinh 180ml (PL) NNHH40149-43249-180 633.600 đ
Ly thủy tinh 280ml (PL) NNHH40149-43249-280
Ly thủy tinh 280ml (PL) NNHH40149-43249-280 674.300 đ
Ly thủy tinh 230ml (PL) NNHH40149-43249-230
Ly thủy tinh 230ml (PL) NNHH40149-43249-230 689.700 đ
Ly thủy tinh 1015A21- Madison Bordeaux 600ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015A21- Madison Bordeaux 600ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015D22 - Madison Burgundy 650ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015D22 - Madison Burgundy 650ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015N22 - Madison Cognac 650ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015N22 - Madison Cognac 650ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015M12 - Madison Margarita 345ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015M12 - Madison Margarita 345ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015C10 - Madison Cocktail 285ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015C10 - Madison Cocktail 285ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp 306.600 đ
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao 317.550 đ