0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
 • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
 • Nhôm Inoc Kim Hằng
 • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
 • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
 • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
 • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
 • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Kệ giầy dép Inox 80cm 03 tầng
Kệ giầy dép Inox 80cm 03 tầng 406.000 đ
Kệ ly chén có gát dĩa 02 tầng 40*70 cao 45 Inox ống 304
Kệ ly chén có gát dĩa 02 tầng 40*70 cao 45 Inox ống 304 698.000 đ
Kệ ly chén 02 tầng 40*70 cao 45 Inox ống 304
Kệ ly chén 02 tầng 40*70 cao 45 Inox ống 304 668.000 đ
Kệ ly chén 03 tầng 40*70 cao 73 Inox ống 304
Kệ ly chén 03 tầng 40*70 cao 73 Inox ống 304 965.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 01 tầng gắn tường BN 810 - BHVV
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 01 tầng gắn tường BN 810 - BHVV 855.000 đ
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 710 - BHVV
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 710 - BHVV 695.000 đ
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 410 - BH5N
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 410 - BH5N 665.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường có chân BN 640 - BH5N
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường có chân BN 640 - BH5N 635.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 720 - BH5N
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 720 - BH5N 1.455.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 820 - BHVV
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 820 - BHVV 1.715.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường có chân 35cm BN 650 - BH5N
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường có chân 35cm BN 650 - BH5N 675.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 620 - BH5N
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 620 - BH5N 575.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 420 - BH5N
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 420 - BH5N 1.395.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 26.5cm - 02 tầng gắn tường BN 520 - BH5N
Kệ Inox 304 góc tam giác 26.5cm - 02 tầng gắn tường BN 520 - BH5N 1.700.000 đ
Kệ ống 2 tầng 30*50 (304) NT
Kệ ống 2 tầng 30*50 (304) NT 399.300 đ
Kệ gia vị 02 tầng 12*12*40 dạng treo NT
Kệ gia vị 02 tầng 12*12*40 dạng treo NT 350.900 đ
Kệ góc 3 tầng 25x25 có chân NT
Kệ góc 3 tầng 25x25 có chân NT 510.400 đ
Kệ góc 2 tầng 25x25 không chân NT
Kệ góc 2 tầng 25x25 không chân NT 350.900 đ
Kệ góc 2 tầng 25x25 có chân NT
Kệ góc 2 tầng 25x25 có chân NT 367.400 đ
Kệ để dao và 02 thớt dày NT
Kệ để dao và 02 thớt dày NT 382.800 đ
Kệ để dao và 01 thớt dày NT
Kệ để dao và 01 thớt dày NT 350.900 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn VC 3070 - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn VC 3070 - BH5N 2.175.000 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn có 02 ống đủa muỗng VTL 370 - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn có 02 ống đủa muỗng VTL 370 - BH5N 2.970.000 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và 02 ống đủa muỗng KCM 3660A - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và 02 ống đủa muỗng KCM 3660A - BH5N 2.310.000 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và ngăn đủa muỗng KCM 3655 - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và ngăn đủa muỗng KCM 3655 - BH5N 1.740.000 đ