0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra

Thanh 7 móc áo treo tường 48 x 9 x 3,5 cm No.1169 DT
Thanh 7 móc áo treo tường 48 x 9 x 3,5 cm No.1169 DT 24.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn và 06 móc 64cm BN-190 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn và 06 móc 64cm BN-190 - BH5N 1.180.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 72cm BN-200 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 72cm BN-200 - BHVV 2.500.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng vuông 70cm BN-V08 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng vuông 70cm BN-V08 - BHVV 1.200.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 61cm  M5-507 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 61cm M5-507 - BH5N 305.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 60cm M5-501 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 60cm M5-501 - BH5N 350.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 58cm M2-2007 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 58cm M2-2007 - BH5N 330.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 29cm BN-140 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 29cm BN-140 - BHVV 600.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 58cm M2-2001 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 58cm M2-2001 - BH5N 240.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 62cm M1-1001 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 62cm M1-1001 - BH5N 240.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 16,5cm M6-604L - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 16,5cm M6-604L - BHVV 650.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404 - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404 - BHVV 450.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 15,5cm M5-504 - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 15,5cm M5-504 - BHVV 190.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M1-1004 - BH5N
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M1-1004 - BH5N 150.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M3-3004 - BH5N
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M3-3004 - BH5N 150.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404L - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404L - BHVV 450.000 đ
Móc áo 04 móc dài 44cm Inox 304 BN 224 - BHVV
Móc áo 04 móc dài 44cm Inox 304 BN 224 - BHVV 620.000 đ
Móc áo 03 móc dài 31,5cm Inox 304 BN 223 - BHVV
Móc áo 03 móc dài 31,5cm Inox 304 BN 223 - BHVV 530.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 321 - BH5N
Móc áo đơn Inox 304 BN 321 - BH5N 100.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 2100 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN 2100 - BHVV 305.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN1050 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN1050 - BHVV 265.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 311 - BH5N
Móc áo đơn Inox 304 BN 311 - BH5N 100.000 đ
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 316 - BH5N
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 316 - BH5N 340.000 đ
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 336 - BH5N
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 336 - BH5N 340.000 đ
Móc áo 05 móc dài 44cm Inox 304 BN 115 - BHVV
Móc áo 05 móc dài 44cm Inox 304 BN 115 - BHVV 590.000 đ
Móc áo 05 móc dài 51cm Inox 304 BN 1015 - BHVV
Móc áo 05 móc dài 51cm Inox 304 BN 1015 - BHVV 640.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN1060 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN1060 - BHVV 320.000 đ
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1070 - BHVV
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1070 - BHVV 330.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 1080 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN 1080 - BHVV 320.000 đ
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1090 - BHVV
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1090 - BHVV 330.000 đ
Móc áo 03 chia di động Inox 304 BN 160 - BH5N
Móc áo 03 chia di động Inox 304 BN 160 - BH5N 320.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 59cm M4-401 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 59cm M4-401 - BHVV 765.000 đ