0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn

Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M1-1005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M1-1005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N 160.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M2-2005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M2-2005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N 160.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M5-505 - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M5-505 - BH5N 385.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M6-605 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M6-605 - BHVV 820.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M7-705 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M7-705 - BHVV 705.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M8-805 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M8-805 - BHVV 860.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M9-905 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M9-905 - BHVV 860.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng +Lỗ bàn chải + Lỗ ống kem Inox 304 KL-300 - BH5N
Kệ giá để 02 ly súc miệng +Lỗ bàn chải + Lỗ ống kem Inox 304 KL-300 - BH5N 655.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng +Lỗ bàn chải + Lỗ ống kem Inox 304 KL-300A - BH5N
Kệ giá để 02 ly súc miệng +Lỗ bàn chải + Lỗ ống kem Inox 304 KL-300A - BH5N 800.000 đ
Kệ để bàn chải kem đánh răng Inox 304 KBC 9010 - BH5N
Kệ để bàn chải kem đánh răng Inox 304 KBC 9010 - BH5N 450.000 đ
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M1-1006 đế Inox dập khuôn 12cm - BH5N
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M1-1006 đế Inox dập khuôn 12cm - BH5N 155.000 đ
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M2-2006 đế Inox dập khuôn 12cm - BH5N
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M2-2006 đế Inox dập khuôn 12cm - BH5N 155.000 đ
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M3-3006 đế Inox dập khuôn 12cm - BH5N
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M3-3006 đế Inox dập khuôn 12cm - BH5N 155.000 đ
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M3-3006 đế Inox gọng tròn 15cm - BH5N
Khay kệ để xà phòng Inox 304 M3-3006 đế Inox gọng tròn 15cm - BH5N 395.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M3-3005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M3-3005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N 160.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M4-405 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M4-405 - BHVV 755.000 đ
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M3-3002 - BH5N
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M3-3002 - BH5N 390.000 đ
Kệ kính phòng tắm 58cm Inox 304 M4-402 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 58cm Inox 304 M4-402 - BHVV 860.000 đ
Kệ kính phòng tắm 63cm Inox 304 M6-602 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 63cm Inox 304 M6-602 - BHVV 1.105.000 đ
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M7-702 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M7-702 - BHVV 690.000 đ
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M9-902 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M9-902 - BHVV 820.000 đ
Kệ kính phòng tắm 59,5cm Inox 304 Vuông BN V02 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 59,5cm Inox 304 Vuông BN V02 - BHVV 575.000 đ
Kệ Inox 304 - 01 tầng gắn tường 57cm BN 900A - BHVV
Kệ Inox 304 - 01 tầng gắn tường 57cm BN 900A - BHVV 665.000 đ
Kệ kính góc tam giác 25cm phòng tắm Inox 304 BN 600 - BH5N
Kệ kính góc tam giác 25cm phòng tắm Inox 304 BN 600 - BH5N 350.000 đ
Kệ kính 02 tầng treo 44cm phòng tắm Inox 304 BN 500 - BHVV
Kệ kính 02 tầng treo 44cm phòng tắm Inox 304 BN 500 - BHVV 1.590.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 44cm BN 500A - BHVV
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 44cm BN 500A - BHVV 1.980.000 đ