0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nhôm Inoc Kim Hằng

 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60 1.598.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56 1.458.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50 1.261.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46 1.117.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44 1.055.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42 964.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40 723.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38 663.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36 596.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34 526.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32 478.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30 413.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60 2.269.400 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56 2.072.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50 1.799.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46 1.593.200 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44 1.485.400 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42 1.351.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40 1.010.800 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38 928.200 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 26
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 26 198.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24 162.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 22
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 22 137.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 20
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 20 122.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 18
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 18 104.000 đ
Chỏ Xôi Bầu 22 cm Nhôm Kim Hằng
Chỏ Xôi Bầu 22 cm Nhôm Kim Hằng 537.000 đ
Chỏ Xôi Bầu 26 cm Nhôm Kim Hằng
Chỏ Xôi Bầu 26 cm Nhôm Kim Hằng 651.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 16
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 16 89.100 đ
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T3 lớn NDBQTXBT3L
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T3 lớn NDBQTXBT3L 1.015.000 đ
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T3 nhỏ NDBQTXBT3N
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T3 nhỏ NDBQTXBT3N 474.000 đ
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T5 Kim Hằng NDBQTXBT5
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T5 Kim Hằng NDBQTXBT5 967.000 đ
Nồi Nhật T3 nhỏ Kim Hằng NNT3N
Nồi Nhật T3 nhỏ Kim Hằng NNT3N 767.000 đ