0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nhôm Inoc Kim Hằng

 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60 1.480.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56 1.350.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50 1.168.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46 1.034.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44 978.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42 892.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40 670.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38 614.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36 552.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34 488.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32 443.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30 383.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60 2.101.399 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56 1.919.401 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50 1.665.995 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46 1.475.599 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44 1.376.196 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42 1.251.601 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40 936.599 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38 859.597 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 26
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 26 185.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24 151.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 22
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 22 127.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 20
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 20 113.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 18
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 18 97.000 đ
Chỏ Xôi Bầu 22 cm Nhôm Kim Hằng
Chỏ Xôi Bầu 22 cm Nhôm Kim Hằng 498.000 đ
Chỏ Xôi Bầu 26 cm Nhôm Kim Hằng
Chỏ Xôi Bầu 26 cm Nhôm Kim Hằng 603.000 đ
Ấm nấu nước Siêu tốc INOX 304 Có Vạch Chia - G8029 Kim Hằng -1.8L
Ấm nấu nước Siêu tốc INOX 304 Có Vạch Chia - G8029 Kim Hằng -1.8L 462.000 đ
Ấm nấu nước Siêu tốc NHỰA CAO CẤP - G8030 Kim Hằng -1.8L
Ấm nấu nước Siêu tốc NHỰA CAO CẤP - G8030 Kim Hằng -1.8L 355.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 16
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 16 83.000 đ
Vỉ chõ xửng Kim Hằng
Vỉ chõ xửng Kim Hằng 64.600 đ
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T3 lớn NDBQTXBT3L
Nồi đặc biệt quai tròn xi bóng T3 lớn NDBQTXBT3L 940.000 đ