0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh

Bộ Trà Ly's Horeca 08sp Jasmine 0701007
Bộ Trà Ly's Horeca 08sp Jasmine 0701007 353.300 đ
Bộ trà Ly's Horeca 08sp tự chọn Daisy 065010
Bộ trà Ly's Horeca 08sp tự chọn Daisy 065010 325.800 đ
Bộ ấm trà song ẩm Ly's Horeca 06sp 11016185
Bộ ấm trà song ẩm Ly's Horeca 06sp 11016185 296.100 đ
Quà tặng tết 10 - Bộ trà khay tết 06sp Ly's (Men ngà) BTK0601
Quà tặng tết 10 - Bộ trà khay tết 06sp Ly's (Men ngà) BTK0601 310.026 đ
BS12- BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.50L 10SP WILMAX WL-385501001001 01B
BS12- BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.50L 10SP WILMAX WL-385501001001 01B 693.182 đ
BS08: BỘ TRÀ CAO 0.65L 10SP WILMAX WL-386651001001 01B
BS08: BỘ TRÀ CAO 0.65L 10SP WILMAX WL-386651001001 01B 721.782 đ
BS23: Bộ trà tròn dẹp 0.45L 10SP Wilmax WL-383451001001 05B
BS23: Bộ trà tròn dẹp 0.45L 10SP Wilmax WL-383451001001 05B 743.782 đ
BS01- BỘ TRÀ TRÒN BẦU 0.55L 10SP WILMAX WL-382551001001 02B
BS01- BỘ TRÀ TRÒN BẦU 0.55L 10SP WILMAX WL-382551001001 02B 705.282 đ
BS66 BỘ TRÀ TRÒN DẸP 1.1L 19P WILMAX WL-3831100111901
BS66 BỘ TRÀ TRÒN DẸP 1.1L 19P WILMAX WL-3831100111901 1.480.782 đ
BS65 BỘ TRÀ JULIA 0.90L 18SP WL-389900111801
BS65 BỘ TRÀ JULIA 0.90L 18SP WL-389900111801 1.585.800 đ
BS68 BỘ TRÀ TRÒN BẦU 1.1L 17SP WILMAX WL-3821100111701
BS68 BỘ TRÀ TRÒN BẦU 1.1L 17SP WILMAX WL-3821100111701 1.436.200 đ
BS67 BỘ TRÀ ĐÁY BẰNG 0.90L 17SP WILMAX WL-388900111701
BS67 BỘ TRÀ ĐÁY BẰNG 0.90L 17SP WILMAX WL-388900111701 1.564.900 đ
BS50- BỘ KHAY TRÀ ĐẸP TRUNG THU 10SP WILMAX WL-382551101002
BS50- BỘ KHAY TRÀ ĐẸP TRUNG THU 10SP WILMAX WL-382551101002 599.682 đ
BS48- BỘ TRÀ KHAY BÁNH VUI VẺ 18SP WILMAX WL-3831400111801
BS48- BỘ TRÀ KHAY BÁNH VUI VẺ 18SP WILMAX WL-3831400111801 1.460.400 đ
BS72 BỘ TRÀ ĐÁY BẰNG 0.37L 10SP WILMAX WL-388370101001
BS72 BỘ TRÀ ĐÁY BẰNG 0.37L 10SP WILMAX WL-388370101001 679.982 đ
BS71- BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.50L 10SP WILMAX WL-385500101001
BS71- BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.50L 10SP WILMAX WL-385500101001 777.882 đ
BS53-BỘ TRÀ TRÒN DẸP 0.45L 12SP WILMAX WL-383450101201
BS53-BỘ TRÀ TRÒN DẸP 0.45L 12SP WILMAX WL-383450101201 Liên hệ
BS52-BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.35L 11SP WILMAX WL-385351101101
BS52-BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.35L 11SP WILMAX WL-385351101101 711.882 đ
BS41: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.65L 21SP WILMAX WL-385650102101
BS41: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.65L 21SP WILMAX WL-385650102101 1.284.400 đ
BS40: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.50L 18SP WILMAX WL-385500101801
BS40: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0.50L 18SP WILMAX WL-385500101801 1.090.800 đ
BS39: BỘ TRÀ JULIA 0.90L 18SP WILMAX WL-380900101801
BS39: BỘ TRÀ JULIA 0.90L 18SP WILMAX WL-380900101801 1.399.900 đ
BS11: BỘ TRÀ TRÒN DẸP 0.45L 12SP WILMAX WL-383451011202 01B
BS11: BỘ TRÀ TRÒN DẸP 0.45L 12SP WILMAX WL-383451011202 01B 978.600 đ
BS25: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,50L 09SP WILMAX WL-385501100901 17B
BS25: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,50L 09SP WILMAX WL-385501100901 17B 566.488 đ
BS16: BỘ TRÀ TRÒN DẸP 1,75L 18SP WILMAX WL-3831750001801 04B
BS16: BỘ TRÀ TRÒN DẸP 1,75L 18SP WILMAX WL-3831750001801 04B 1.661.000 đ
BS14: BỘ TRÀ TRÒN 0,50L 10SP WILMAX WL-381501001001 04B
BS14: BỘ TRÀ TRÒN 0,50L 10SP WILMAX WL-381501001001 04B 705.282 đ
BS20: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,65L 12SP WILMAX WL-385650001201 07B
BS20: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,65L 12SP WILMAX WL-385650001201 07B 778.400 đ
BS24: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,50L 07SP WILMAX WL-385501100701 09B
BS24: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,50L 07SP WILMAX WL-385501100701 09B 475.188 đ
BS28: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,35L 08SP WILMAX WL-385351110801 12B
BS28: BỘ TRÀ QUAI VUÔNG 0,35L 08SP WILMAX WL-385351110801 12B 662.188 đ
BS05: BỘ TRÀ ĐÁY BẰNG 0,90L 17SP WILMAX WL-388900011701 01B
BS05: BỘ TRÀ ĐÁY BẰNG 0,90L 17SP WILMAX WL-388900011701 01B 1.431.800 đ