0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong

Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 26
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 26 185.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24 151.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 22
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 22 127.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 20
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 20 113.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 18
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 18 97.000 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 16
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 16 83.000 đ
Chảo công nghiệp Kim Hằng CCN50
Chảo công nghiệp Kim Hằng CCN50 714.000 đ
Chảo Quai vàng 30cm nhôm Kim Hằng - Miệng Cắt
Chảo Quai vàng 30cm nhôm Kim Hằng - Miệng Cắt 138.000 đ
Chảo Quai vàng 28cm nhôm Kim Hằng - Miệng Cắt
Chảo Quai vàng 28cm nhôm Kim Hằng - Miệng Cắt 118.000 đ
Chảo đáy từ vân đá cao cấp Charm Happy Cook
Chảo đáy từ vân đá cao cấp Charm Happy Cook 208.000 đ
Chảo nhôm sâu lòng Happycook chống dính NWF
Chảo nhôm sâu lòng Happycook chống dính NWF 153.000 đ
Chảo nhôm trơn chống dính 20cm Happycook
Chảo nhôm trơn chống dính 20cm Happycook 105.000 đ
Chảo nhôm trơn chống dính 18cm Happycook
Chảo nhôm trơn chống dính 18cm Happycook 94.000 đ
Chảo nhôm trơn chống dính 16cm Happycook
Chảo nhôm trơn chống dính 16cm Happycook 81.000 đ
Quánh Kilo 30 Kim Hằng
Quánh Kilo 30 Kim Hằng 372.000 đ
Quánh Kilo 28 Kim Hằng
Quánh Kilo 28 Kim Hằng 338.000 đ
Quánh Kilo 26Kim Hằng
Quánh Kilo 26Kim Hằng 292.000 đ
Quánh Kilo 24 Kim Hằng
Quánh Kilo 24 Kim Hằng 262.000 đ
Chảo Bầu xi 50cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 50cm nhôm Kim Hằng 451.000 đ
Chảo Bầu xi 46cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 46cm nhôm Kim Hằng 387.000 đ
Chảo Bầu xi 44cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 44cm nhôm Kim Hằng 360.000 đ
Chảo Bầu xi 40cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 40cm nhôm Kim Hằng 285.000 đ
Chảo Bầu xi 38cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 38cm nhôm Kim Hằng 258.000 đ
Chảo Bầu xi 36cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 36cm nhôm Kim Hằng 237.000 đ
Chảo Bầu xi 34cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 34cm nhôm Kim Hằng 210.000 đ
Chảo Bầu xi 30cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 30cm nhôm Kim Hằng 157.000 đ
Chảo Bầu xi 26cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 26cm nhôm Kim Hằng 100.000 đ
Chảo Bầu xi 22cm nhôm Kim Hằng
Chảo Bầu xi 22cm nhôm Kim Hằng 82.000 đ
Chảo chống dính 50cm Kim Hằng - Bầu Quantum
Chảo chống dính 50cm Kim Hằng - Bầu Quantum 849.000 đ
Chảo chống dính 46cm Kim Hằng - Bầu Quantum
Chảo chống dính 46cm Kim Hằng - Bầu Quantum 733.601 đ
Chảo chống dính 44cm Kim Hằng - Bầu Quantum
Chảo chống dính 44cm Kim Hằng - Bầu Quantum 684.595 đ
Chảo chống dính 40cm Kim Hằng - Bầu Quantum
Chảo chống dính 40cm Kim Hằng - Bầu Quantum 551.000 đ