0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Nhôm Inoc Kim Hằng

Danh mục hàng Thủy Tinh Opal

Cập nhật: 31-05-2020 05:07:45 | Dịch vụ | Lượt xem: 221

Danh mục hàng Thủy Tinh Opal

Thủy Tinh Ngọc - Mai Xanh

 

 

 

STT

Mã Sp

Tên hàng - Opal 

ĐVT

Gía tiền

Nhóm hàng 

1 764 Chén súp vuông 10cm 764GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  61,210 Chén 
2 730 Chén súp 9.5cm 730GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  56,501
3 750 Chén cơm tròn 11.5cm 750GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  70,627
4 765 Chén cơm vuông 11.5cm 765GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  70,627
5 700 Muỗng 14cm 700GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  41,199 Muỗng
Vá 
6 600 Vá canh 600 GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   124,774
7 710 Dĩa tiêu 7cm 710GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  41,199 Dĩa nước
Chấm 
8 720 Dĩa tương 9.5cm 720GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  47,084
9 60_1 (opl) Dĩa 6 cạn 14cm 60-1(opl)GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  64,741 Dĩa lót 
10 60_1 (sl) Dĩa 6 xoắn 14cm 60-1(sl) GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  64,741
11 541 Dĩa 7 cạn 18cm 541GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  100,054 Dĩa cạn 
12 551 Dĩa 8 cạn 20cm 551GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  123,597
13 561 Dĩa 9 cạn 22.5cm 561GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  164,795
14 571 Dĩa 10 cạn 25.5cm 571GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  211,880
15 213 Dĩa bàn cạn 30.5cm 213GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  344,893
16 315 Dĩa 7 sâu 18cm 315GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  111,825 Dĩa sâu
17 316 Dĩa 8 sâu 20cm 316GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  147,139
18 317 Dĩa 9 sâu 22.5cm 317GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  182,452
19 318 Dĩa 10 sâu 25.5cm 318GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  244,839
20 212 Dĩa bàn sâu 29cm 212GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  339,008
21 440 Dĩa vuông nhỏ 18cm 440GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  164,795 Dĩa vuông
22 450 Dĩa vuông trung 20cm 450GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  188,338
23 460 Dĩa vuông đại 22.5cm 460GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  247,193
24 950 Dĩa Xoài nhỏ 29cm 950GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   223,651 Dĩa xoài 
25 960 Dĩa Xoài lớn 32cm 960GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   258,964
26 970 Dĩa Xoài đại 35cm 970GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   323,705
27 216 Tô 6 cạn loe 13cm 216GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  88,283 Tô cạn
28 217 Tô 7 cạn loe 16cm 217GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  116,534
29 218 Tô 8 cạn loe 18.5cm 218GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  176,567
30 219 Tô 9 cạn loe 21cm 219GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  223,651
31 100 Tô oval xuồng 29cm 100GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  241,308 Tô oval
32 749 Tô bầu 18cm 749GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  176,567 Tô Bầu 
33 766 Tô 7 sâu bầu 14cm 766GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   105,940 Tô Sâu
34 767 Tô 8 sâu bầu 16.5cm 767GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   153,024
35 768 Tô 9 sâu bầu 19cm 768GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   229,536
36 769 Tô 10 sâu Bầu 21.5cm 769GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   264,850
37 1005 Thố vuông nhỏ 1L 1005GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   411,989 Thố Vuông
Có nắp 
38 1006 Thố vuông trung 1.5L 1006GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   517,928
39 1007 Thố vuông đại 2L 1007GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   741,579
40 2004 Bình trà lớn 1500ml 2004GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   470,844 Bình trà lẻ 
41 2005 Bình trà nhỏ 700ml 2005GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái                   341,362
42 3066 (opl) Bộ Tách trà thẳng nhỏ 3066opl GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Bộ                   612,097 Bộ tách

Dĩa lót 
43 3066 (sl) Bộ Tách trà xoắn nhỏ 3066sl GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Bộ                   612,097
44 3066 (hl) Bộ Tách trà loe nhỏ 3066hl GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Bộ                   612,097
45 4066 Bộ Tách trà trung 4066GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Bộ                   682,724
46 606 (opl) Bộ Tách trà lớn thẳng 606spl GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Bộ                   847,519
47 606 (sl) Bộ Tách trà lớn xoắn 606sl GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Bộ                   847,519
48 806 GP Bộ chén muỗng 806GP thủy tinh Opal  Bộ                   752,173 Bộ chén muỗng 
49 816 GP Bộ chén dĩa 816GP  thủy tinh Opal  Bộ                   816,914 Bộ chén dĩa 
50 P28 GP Bộ bàn ăn 28 chi tiết thủy tinh Opal P28 GP Bộ                3,103,686 Bộ bàn ăn
Chén

Dĩa 
51 P46 GP Bộ bàn ăn 46 chi tiết  thủy tinh Opal P46 GP Bộ                4,952,690
52 P11 GP Bộ bàn ăn 11 chi tiết  thủy tinh Opal P11 GP Bộ                1,274,104
53 P15A GP Bộ bàn ăn 15 chi tiết  thủy tinh Opal P15A GP Bộ                1,979,781
54 P15B GP Bộ bàn ăn 15 chi tiết  thủy tinh Opal P15B GP Bộ                1,979,781
55 P18A GP Bộ bàn ăn 18 chi tiết  thủy tinh Opal P18A GP Bộ                3,208,566
56 P18B GP Bộ bàn ăn 18 chi tiết  thủy tinh Opal P18B GP Bộ                3,208,566
57 70 Ca nắp 350ml 70GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  158,910 Ca 
58 50GP Ca  thủy tinh Opal 50GP   Cái                   130,659
59 50SP Ca  thủy tinh Opal  50SP  Cái                   130,659
60 50SF Ca  thủy tinh Opal  50SF   Cái                   130,659
61 50PLS Ca  thủy tinh Opal  50PLS   Cái                   130,659
62 50PLD Ca  thủy tinh Opal  50PLD   Cái                   130,659
63 101 Gạt tàn nhỏ 11cm 101GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  76,512 Gạt tàn 
64 102 Gạt tàn lớn 14cm 102GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  95,346
65 80 Chum rượu 4.5*6cm 80GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  77,689 Chung rượu
66 10_3 Hũ đường 8cm 10-3 GP thủy tinh Opal Mai Xanh  Cái  129,482 Hủ đường 
           
Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh 
Thêm Niềm Vui Mới Cho Bạn 
           
Đặt hàng trực tiếp : 0938 029 086 - 028 38436718 - 028 38435564
Website: ngoinhahanghieu.vn