0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Hố ga, phểu thoát sàn Inox 304 chữ nhật dài 60cm - TSH 6010 - BH5N
Hố ga, phểu thoát sàn Inox 304 chữ nhật dài 60cm - TSH 6010 - BH5N 1.055.000 đ
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh đơn 42cm TV4232 - BH5N
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh đơn 42cm TV4232 - BH5N 605.000 đ
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh đơn 70cm TV7032 - BH5N
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh đơn 70cm TV7032 - BH5N 725.000 đ
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh góc vuông 40cm TV7040 - BH5N
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh góc vuông 40cm TV7040 - BH5N 1.400.000 đ
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh góc vuông 70cm TV7070 - BH5N
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh góc vuông 70cm TV7070 - BH5N 1.455.000 đ
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh góc nghiêng 30cm TV3030 - BH5N
Tay vin Inox 304 toilet phòng tắm thanh góc nghiêng 30cm TV3030 - BH5N 990.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M3-3005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M3-3005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N 160.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M4-405 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M4-405 - BHVV 755.000 đ
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M3-3002 - BH5N
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M3-3002 - BH5N 390.000 đ
Kệ kính phòng tắm 58cm Inox 304 M4-402 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 58cm Inox 304 M4-402 - BHVV 860.000 đ
Kệ kính phòng tắm 63cm Inox 304 M6-602 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 63cm Inox 304 M6-602 - BHVV 1.105.000 đ
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M7-702 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M7-702 - BHVV 690.000 đ
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M9-902 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 57cm Inox 304 M9-902 - BHVV 820.000 đ
Kệ kính phòng tắm 59,5cm Inox 304 Vuông BN V02 - BHVV
Kệ kính phòng tắm 59,5cm Inox 304 Vuông BN V02 - BHVV 575.000 đ
Kệ Inox 304 - 01 tầng gắn tường 57cm BN 900A - BHVV
Kệ Inox 304 - 01 tầng gắn tường 57cm BN 900A - BHVV 665.000 đ
Kệ kính góc tam giác 25cm phòng tắm Inox 304 BN 600 - BH5N
Kệ kính góc tam giác 25cm phòng tắm Inox 304 BN 600 - BH5N 350.000 đ
Kệ kính 02 tầng treo 44cm phòng tắm Inox 304 BN 500 - BHVV
Kệ kính 02 tầng treo 44cm phòng tắm Inox 304 BN 500 - BHVV 1.590.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 44cm BN 500A - BHVV
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 44cm BN 500A - BHVV 1.980.000 đ
Móc áo 04 móc dài 44cm Inox 304 BN 224 - BHVV
Móc áo 04 móc dài 44cm Inox 304 BN 224 - BHVV 620.000 đ
Móc áo 03 móc dài 31,5cm Inox 304 BN 223 - BHVV
Móc áo 03 móc dài 31,5cm Inox 304 BN 223 - BHVV 530.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 321 - BH5N
Móc áo đơn Inox 304 BN 321 - BH5N 100.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 2100 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN 2100 - BHVV 305.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN1050 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN1050 - BHVV 265.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 311 - BH5N
Móc áo đơn Inox 304 BN 311 - BH5N 100.000 đ
Dao Inox Chef 7.5
Dao Inox Chef 7.5" 100261 210.056 đ
Dao Inox Chef 6.5
Dao Inox Chef 6.5" 100250 120.780 đ
Dao Inox chef 6.5
Dao Inox chef 6.5" 100254 111.155 đ
Dao Inox Chef 8.0
Dao Inox Chef 8.0" 100224 98.032 đ
Dao Inox chef 5
Dao Inox chef 5" 100291 66.517 đ
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 316 - BH5N
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 316 - BH5N 340.000 đ
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 336 - BH5N
Móc áo 06 móc dài 51cm Inox 304 BN 336 - BH5N 340.000 đ
Móc áo 05 móc dài 44cm Inox 304 BN 115 - BHVV
Móc áo 05 móc dài 44cm Inox 304 BN 115 - BHVV 590.000 đ