0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Móc áo 05 móc dài 51cm Inox 304 BN 1015 - BHVV
Móc áo 05 móc dài 51cm Inox 304 BN 1015 - BHVV 640.000 đ
Móc áo 05 móc dài 44cm Inox 304 BN 2150 - BHVV
Móc áo 05 móc dài 44cm Inox 304 BN 2150 - BHVV 575.000 đ
Móc áo 05 móc dài 52cm Inox 304 BN 2250 - BHVV
Móc áo 05 móc dài 52cm Inox 304 BN 2250 - BHVV 790.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN1060 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN1060 - BHVV 320.000 đ
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1070 - BHVV
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1070 - BHVV 330.000 đ
Móc áo đơn Inox 304 BN 1080 - BHVV
Móc áo đơn Inox 304 BN 1080 - BHVV 320.000 đ
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1090 - BHVV
Móc áo 02 chia cố định Inox 304 BN 1090 - BHVV 330.000 đ
Móc áo 03 chia di động Inox 304 BN 160 - BH5N
Móc áo 03 chia di động Inox 304 BN 160 - BH5N 320.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 59cm M4-401 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 59cm M4-401 - BHVV 765.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 62cm M3-3001 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 62cm M3-3001 - BH5N 240.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 80cm M6-601A - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 80cm M6-601A - BHVV 1.190.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 nẹp đơn 68cm M7-701 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 nẹp đơn 68cm M7-701 - BHVV 695.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 65cm M8-801 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 65cm M8-801 - BHVV 970.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 61cm  M9-901 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 61cm M9-901 - BHVV 715.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 81cm BN-104 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 81cm BN-104 - BHVV 1.655.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 73cm BN-120 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 73cm BN-120 - BHVV 2.150.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 71cm BN-107 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 71cm BN-107 - BHVV 2.150.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 70cm BN-106 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 70cm BN-106 - BH5N 835.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 64cm BN-103A - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 64cm BN-103A - BH5N 820.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 vuông đôi 62,5cm BN V07 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 vuông đôi 62,5cm BN V07 - BHVV 530.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 63cm BN-105 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 63cm BN-105 - BH5N 820.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 vuông đơn 62,5cm BN-V01 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 vuông đơn 62,5cm BN-V01 - BHVV 440.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 nẹp đơn 78cm M7-707 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 nẹp đơn 78cm M7-707 - BHVV 820.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 76cm BN-108 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 76cm BN-108 - BHVV 750.000 đ
Giá phơi quần áo inox 304 	 KPC 300
Giá phơi quần áo inox 304 KPC 300 1.250.000 đ
Giá phơi quần áo 2 tầng inox 304 KPD 400
Giá phơi quần áo 2 tầng inox 304 KPD 400 2.495.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 01 tầng gắn tường BN 810 - BHVV
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 01 tầng gắn tường BN 810 - BHVV 855.000 đ
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 710 - BHVV
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 710 - BHVV 695.000 đ
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 410 - BH5N
Kệ Inox 304 - 01 tầng đựng gia vị 35cm BN 410 - BH5N 665.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường có chân BN 640 - BH5N
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường có chân BN 640 - BH5N 635.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 720 - BH5N
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 720 - BH5N 1.455.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 820 - BHVV
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 820 - BHVV 1.715.000 đ