0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
 • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
 • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
 • Nhôm Inoc Kim Hằng
 • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
 • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
 • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
 • Đồ dùng tiện ích Inoc 304

Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường có chân 35cm BN 650 - BH5N
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường có chân 35cm BN 650 - BH5N 675.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 620 - BH5N
Kệ Inox 304 góc tam giác 25cm - 02 tầng gắn tường BN 620 - BH5N 575.000 đ
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 420 - BH5N
Kệ Inox 304 - 02 tầng gắn tường 35cm BN 420 - BH5N 1.395.000 đ
Kệ Inox 304 góc tam giác 26.5cm - 02 tầng gắn tường BN 520 - BH5N
Kệ Inox 304 góc tam giác 26.5cm - 02 tầng gắn tường BN 520 - BH5N 1.700.000 đ
Kệ ống 2 tầng 30*50 (304) NT
Kệ ống 2 tầng 30*50 (304) NT 399.300 đ
Kệ gia vị 02 tầng 12*12*40 dạng treo NT
Kệ gia vị 02 tầng 12*12*40 dạng treo NT 350.900 đ
Kệ góc 3 tầng 25x25 có chân NT
Kệ góc 3 tầng 25x25 có chân NT 510.400 đ
Kệ góc 2 tầng 25x25 không chân NT
Kệ góc 2 tầng 25x25 không chân NT 350.900 đ
Kệ góc 2 tầng 25x25 có chân NT
Kệ góc 2 tầng 25x25 có chân NT 367.400 đ
Kệ để dao và 02 thớt dày NT
Kệ để dao và 02 thớt dày NT 382.800 đ
Kệ để dao và 01 thớt dày NT
Kệ để dao và 01 thớt dày NT 350.900 đ
Ống đũa Vuông đôi NT
Ống đũa Vuông đôi NT 159.500 đ
Ống đũa Oval 03 lớn NT
Ống đũa Oval 03 lớn NT 271.700 đ
Ống đũa Oval đôi lớn NT
Ống đũa Oval đôi lớn NT 239.800 đ
Ống đũa Oval đôi nhỏ NT - Inox 304
Ống đũa Oval đôi nhỏ NT - Inox 304 207.900 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn VC 3070 - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn VC 3070 - BH5N 2.175.000 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn có 02 ống đủa muỗng VTL 370 - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 hai ngăn có 02 ống đủa muỗng VTL 370 - BH5N 2.970.000 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và 02 ống đủa muỗng KCM 3660A - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và 02 ống đủa muỗng KCM 3660A - BH5N 2.310.000 đ
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và ngăn đủa muỗng KCM 3655 - BH5N
Kệ đựng chén dĩa Inox 304 có khay nhựa và ngăn đủa muỗng KCM 3655 - BH5N 1.740.000 đ
Ghế xếp Inox cao cấp B001
Ghế xếp Inox cao cấp B001 750.000 đ
Thùng rác lật lớn DT
Thùng rác lật lớn DT 155.100 đ
Thùng rác lật trung DT
Thùng rác lật trung DT 94.600 đ
Thùng rác lật nhỏ DT
Thùng rác lật nhỏ DT 50.600 đ
Thùng rác đạp đại DT
Thùng rác đạp đại DT 188.100 đ
Thùng rác đạp nhí DT
Thùng rác đạp nhí DT 38.500 đ
Bình đá vuông 25l DT
Bình đá vuông 25l DT 437.800 đ
Bình đá 22 DT
Bình đá 22 DT 236.500 đ
Bình đá 14 DT
Bình đá 14 DT 167.200 đ
Bình đá 09 lít DT
Bình đá 09 lít DT 114.400 đ
Ca nhiệt lớn DT
Ca nhiệt lớn DT 56.100 đ
Ca nhiệt trung DT
Ca nhiệt trung DT 42.900 đ
Ca nhiệt nhỏ DT
Ca nhiệt nhỏ DT 28.600 đ