0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304

Bộ trà 0.7L Jas Thôn dã 01071117903
Bộ trà 0.7L Jas Thôn dã 01071117903 792.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.45L Anh Vũ 01458000003
Minh Long - Bộ trà 0.45L Anh Vũ 01458000003 594.000 đ
Bộ trà 0,45L Anh Vũ chỉ bạch kim 01458004303
Bộ trà 0,45L Anh Vũ chỉ bạch kim 01458004303 979.000 đ HOT
Bộ cafe 0.45L Anh vũ chỉ vàng 01459801403
Bộ cafe 0.45L Anh vũ chỉ vàng 01459801403 803.000 đ HOT
Bộ cà phê 1.2L (cao) Royal trắng chỉ vàng 01120301403
Bộ cà phê 1.2L (cao) Royal trắng chỉ vàng 01120301403 1.089.000 đ
Minh Long - Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng 01130101703
Minh Long - Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng 01130101703 3.124.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.8L Hoa Hồng 01080101703
Minh Long - Bộ trà 0.8L Hoa Hồng 01080101703 2.090.000 đ
Minh Long - Bộ cà phê 1.3L Thiên Tuế 01130101803
Minh Long - Bộ cà phê 1.3L Thiên Tuế 01130101803 2.662.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8LThiên Tuế 01080101803
Minh Long - Bộ Trà 0.8LThiên Tuế 01080101803 1.782.000 đ
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP Chỉ bạch kim 01708904303
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP Chỉ bạch kim 01708904303 863.500 đ
Bộ trà 0,3L Mẫu đơn IP CBK 01308904303
Bộ trà 0,3L Mẫu đơn IP CBK 01308904303 528.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP chỉ vàng 68701301403
Minh Long - Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP chỉ vàng 68701301403 863.500 đ
Minh Long - Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IFP chỉ vàng-01308901403
Minh Long - Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IFP chỉ vàng-01308901403 528.000 đ HOT
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP trắng ngà (68701300003)
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP trắng ngà (68701300003) 572.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.3L Mẫu Đơn 01305300003
Minh Long - Bộ Trà 0.3L Mẫu Đơn 01305300003 330.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Phúc Lộc Thọ 01111113903
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Phúc Lộc Thọ 01111113903 990.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0,35L Jasmine IPCV 01359001403
Minh Long - Bộ trà 0,35L Jasmine IPCV 01359001403 495.000 đ HOT
Minh Long -  Bộ trà 0.7l Chỉ vàng-01071101403
Minh Long - Bộ trà 0.7l Chỉ vàng-01071101403 649.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.35L chỉ vàng 01357201403
Minh Long - Bộ trà 0.35L chỉ vàng 01357201403 434.500 đ
Minh Long - Bộ trà 1.1L Chỉ xanh lá 01111100903
Minh Long - Bộ trà 1.1L Chỉ xanh lá 01111100903 741.400 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Chỉ xanh lá 01071100903
Minh Long - Bộ trà 0.7L Chỉ xanh lá 01071100903 594.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.35L Chỉ Xanh Lá 01357200903
Minh Long - Bộ trà 0.35L Chỉ Xanh Lá 01357200903 396.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Trắng Jasmine 01071100003
Minh Long - Bộ trà 0.7L Trắng Jasmine 01071100003 451.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.35L Trắng Jasmine 01357200003
Minh Long - Bộ trà 0.35L Trắng Jasmine 01357200003 319.000 đ
Minh Long - Bộ trà cao 0.47L Anna chỉ vàng 68470301403
Minh Long - Bộ trà cao 0.47L Anna chỉ vàng 68470301403 550.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.65L Daisy (lớn) 01655200003
Minh Long - Bộ trà 0.65L Daisy (lớn) 01655200003 401.500 đ
Minh Long - Bộ trà 0.45L Daisy (nhỏ) 01455200003
Minh Long - Bộ trà 0.45L Daisy (nhỏ) 01455200003 341.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Hương Biển Kem 01113808903
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Hương Biển Kem 01113808903 2.310.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Hương Biển Kem 01803808903
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Hương Biển Kem 01803808903 1.540.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Chỉ Xanh Dương 01113802103
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Chỉ Xanh Dương 01113802103 1.001.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.8L Chỉ Xanh Dương 01803802103
Minh Long - Bộ trà 0.8L Chỉ Xanh Dương 01803802103 660.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.5L Chỉ Xanh Dương 01503802103
Minh Long - Bộ trà 0.5L Chỉ Xanh Dương 01503802103 528.000 đ