0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong

Minh Long - Bộ trà 1.3L Sen Vàng 01134034503
Minh Long - Bộ trà 1.3L Sen Vàng 01134034503 3.872.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.8L Sen vàng 01084034503
Minh Long - Bộ trà 0.8L Sen vàng 01084034503 2.640.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.3L Lạc Hồng 01134020803
Minh Long - Bộ Trà 1.3L Lạc Hồng 01134020803 3.729.000 đ
Bộ trà 1.3l Hồn Việt Vàng- 01134037303
Bộ trà 1.3l Hồn Việt Vàng- 01134037303 6.534.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.3L Hồn Việt 01134003803
Minh Long - Bộ Trà 1.3L Hồn Việt 01134003803 4.840.000 đ HOT
Minh Long - Bộ khay rượu 0.27l Hồn Việt 34270103803
Minh Long - Bộ khay rượu 0.27l Hồn Việt 34270103803 1.683.000 đ HOT
Minh Long - Bộ trà 0.8L Hồn quê 01084030003
Minh Long - Bộ trà 0.8L Hồn quê 01084030003 2.200.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Hồn Quê Vàng- 01084037503
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Hồn Quê Vàng- 01084037503 2.860.000 đ
Bộ trà 1.3L thấp Đài Các Bắc Chỉ Vàng 01134601403
Bộ trà 1.3L thấp Đài Các Bắc Chỉ Vàng 01134601403 4.840.000 đ
Bộ trà 1.3L Đài các trang trí bạch kim 01134626603
Bộ trà 1.3L Đài các trang trí bạch kim 01134626603 6.050.000 đ
Minh Long - Bộ trà 1.3L Đài Cát Hoa Vàng 01134624703
Minh Long - Bộ trà 1.3L Đài Cát Hoa Vàng 01134624703 6.050.000 đ
Bộ trà 1.3L thấp Đài Các Chỉ Bạch Kim 01134604303
Bộ trà 1.3L thấp Đài Các Chỉ Bạch Kim 01134604303 4.400.000 đ HOT
Bộ cà phê 1.2L (cao) Royal trắng chỉ vàng 01120301403
Bộ cà phê 1.2L (cao) Royal trắng chỉ vàng 01120301403 1.089.000 đ
Minh Long - Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng 01130101703
Minh Long - Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng 01130101703 3.124.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.8L Hoa Hồng 01080101703
Minh Long - Bộ trà 0.8L Hoa Hồng 01080101703 2.090.000 đ
Minh Long - Bộ cà phê 1.3L Thiên Tuế 01130101803
Minh Long - Bộ cà phê 1.3L Thiên Tuế 01130101803 2.662.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8LThiên Tuế 01080101803
Minh Long - Bộ Trà 0.8LThiên Tuế 01080101803 1.782.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Sen IFP Chỉ vàng 01709001403
Minh Long - Bộ trà 0.7L Sen IFP Chỉ vàng 01709001403 946.000 đ
Bộ trà 0.3L Sen IFP Chỉ bạch kim 01309004303
Bộ trà 0.3L Sen IFP Chỉ bạch kim 01309004303 583.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.7L Hoa Sen Màu 68700902203
Minh Long - Bộ Trà 0.7L Hoa Sen Màu 68700902203 1.562.000 đ
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP Chỉ bạch kim 01708904303
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP Chỉ bạch kim 01708904303 863.500 đ
Bộ trà 0,3L Mẫu đơn IP CBK 01308904303
Bộ trà 0,3L Mẫu đơn IP CBK 01308904303 528.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP chỉ vàng 68701301403
Minh Long - Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP chỉ vàng 68701301403 863.500 đ
Minh Long - Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IFP chỉ vàng-01308901403
Minh Long - Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IFP chỉ vàng-01308901403 528.000 đ HOT
Minh Long - Bộ Trà 0.7L IFP Thanh Trúc 68701317603
Minh Long - Bộ Trà 0.7L IFP Thanh Trúc 68701317603 1.111.000 đ HOT
Minh Long - Bộ Trà 0.3L Thanh Trúc 68300817603
Minh Long - Bộ Trà 0.3L Thanh Trúc 68300817603 643.500 đ
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP trắng ngà (68701300003)
Bộ trà 0.7L Mẫu đơn IFP trắng ngà (68701300003) 572.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.3L Mẫu Đơn 01305300003
Minh Long - Bộ Trà 0.3L Mẫu Đơn 01305300003 330.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Tích Tuyết Thảo 01071131403
Minh Long - Bộ trà 0.7L Tích Tuyết Thảo 01071131403 792.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Tứ Qúy 01111113303
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Tứ Qúy 01111113303 990.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.7L Tứ Qúy 01071113303
Minh Long - Bộ Trà 0.7L Tứ Qúy 01071113303 792.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Phúc Lộc Thọ 01111113903
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Phúc Lộc Thọ 01111113903 990.000 đ