0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Minh Long - Bộ trà 0.7L Chỉ xanh lá 01071100903
Minh Long - Bộ trà 0.7L Chỉ xanh lá 01071100903 594.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.35L Chỉ Xanh Lá 01357200903
Minh Long - Bộ trà 0.35L Chỉ Xanh Lá 01357200903 396.000 đ
Minh Long - Bộ trà 1.1L Trắng 01111100003
Minh Long - Bộ trà 1.1L Trắng 01111100003 561.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.7L Trắng Jasmine 01071100003
Minh Long - Bộ trà 0.7L Trắng Jasmine 01071100003 451.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.35L Trắng Jasmine 01357200003
Minh Long - Bộ trà 0.35L Trắng Jasmine 01357200003 319.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.65L Bóng Bay 01655231203
Minh Long - Bộ trà 0.65L Bóng Bay 01655231203 770.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.65L Hồng Mai 016552349
Minh Long - Bộ trà 0.65L Hồng Mai 016552349 649.000 đ
Minh Long - Bộ trà elip 0.47l Anna Chỉ vàng 68470201403
Minh Long - Bộ trà elip 0.47l Anna Chỉ vàng 68470201403 605.000 đ
Minh Long - Bộ trà cao 0.47L Anna chỉ vàng 68470301403
Minh Long - Bộ trà cao 0.47L Anna chỉ vàng 68470301403 550.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.65L Cỏ Tím (lớn) 01655226703
Minh Long - Bộ trà 0.65L Cỏ Tím (lớn) 01655226703 649.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.65L Daisy (lớn) 01655200003
Minh Long - Bộ trà 0.65L Daisy (lớn) 01655200003 401.500 đ
Minh Long - Bộ trà 0.45L Daisy (nhỏ) 01455200003
Minh Long - Bộ trà 0.45L Daisy (nhỏ) 01455200003 341.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Kết Duyên 01113813403
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Kết Duyên 01113813403 2.541.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Kết Duyên 01803813403
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Kết Duyên 01803813403 1.694.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Hương Biển Kem 01113808903
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Hương Biển Kem 01113808903 2.310.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Hương Biển Kem 01803808903
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Hương Biển Kem 01803808903 1.540.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Lá Xanh 01113819303
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Lá Xanh 01113819303 1.342.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Lá Xanh 01803819303
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Lá Xanh 01803819303 902.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Qủa Chanh 01113819403
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Qủa Chanh 01113819403 1.210.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Qủa Chanh 01803819403
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Qủa Chanh 01803819403 814.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Quả Ngọt 01113801903
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Quả Ngọt 01113801903 1.210.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Qủa Ngọt 01803801903
Minh Long - Bộ Trà 0.8L Qủa Ngọt 01803801903 814.000 đ
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Chỉ Xanh Dương 01113802103
Minh Long - Bộ Trà 1.1L Chỉ Xanh Dương 01113802103 1.001.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.8L Chỉ Xanh Dương 01803802103
Minh Long - Bộ trà 0.8L Chỉ Xanh Dương 01803802103 660.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.5L Chỉ Xanh Dương 01503802103
Minh Long - Bộ trà 0.5L Chỉ Xanh Dương 01503802103 528.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.8L Came Chỉ Vàng 01803801403
Minh Long - Bộ trà 0.8L Came Chỉ Vàng 01803801403 748.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.5L Came Chỉ Vàng 01503801403
Minh Long - Bộ trà 0.5L Came Chỉ Vàng 01503801403 583.000 đ
Minh Long - Bộ trà 1.1L Came Trắng 01113800003
Minh Long - Bộ trà 1.1L Came Trắng 01113800003 764.500 đ
 Minh Long - Bộ trà 0.8L Came Trắng 01803800003
Minh Long - Bộ trà 0.8L Came Trắng 01803800003 506.000 đ
Minh Long - Bộ trà 0.5L Came Trắng 01503800003
Minh Long - Bộ trà 0.5L Came Trắng 01503800003 407.000 đ