0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn

Bộ 06 gát đủa hình heo 4cm 0055160806
Bộ 06 gát đủa hình heo 4cm 0055160806 231.000 đ
 Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Viền Chỉ Vàng 00460742V
Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Viền Chỉ Vàng 00460742V 429.000 đ
Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Chỉ Bạch Kim 00460742B
Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Chỉ Bạch Kim 00460742B 429.000 đ
Đủa hộp cao cấp 06 đôi sứ dưỡng sinh 24.4cm IFP trắng ngà HQ 21
Đủa hộp cao cấp 06 đôi sứ dưỡng sinh 24.4cm IFP trắng ngà HQ 21 319.000 đ
Đủa hộp cao cấp 02 đôi sứ dưỡng sinh 24.4cm IFP trắng ngà HQ 005
Đủa hộp cao cấp 02 đôi sứ dưỡng sinh 24.4cm IFP trắng ngà HQ 005 110.000 đ
Bộ sắc tộc 3cm số 6 (F)-STF
Bộ sắc tộc 3cm số 6 (F)-STF 115.500 đ
Bộ sắc tộc 3cm số 5 (E)-STE
Bộ sắc tộc 3cm số 5 (E)-STE 115.500 đ
Bộ sắc tộc 3cm số 4 (D)-STD
Bộ sắc tộc 3cm số 4 (D)-STD 115.500 đ
Bộ sắc tộc 3cm số 3 (C)-STC
Bộ sắc tộc 3cm số 3 (C)-STC 115.500 đ
Bộ sắc tộc 3cm số 2 (B)-STB
Bộ sắc tộc 3cm số 2 (B)-STB 115.500 đ
Bộ sắc tộc 3cm số 1 (A)-STA
Bộ sắc tộc 3cm số 1 (A)-STA 115.500 đ
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24
Chảo Lẩu nhôm Kim Hằng 24 151.000 đ
Chảo cạn + nắp Sứ Dưỡng Sinh 28cm XR 062898464
Chảo cạn + nắp Sứ Dưỡng Sinh 28cm XR 062898464 643.500 đ
Siêu thuốc Từ Sứ Dưỡng Sinh 3.3L XR 063376464T
Siêu thuốc Từ Sứ Dưỡng Sinh 3.3L XR 063376464T 1.320.000 đ
Chảo Sứ Dưỡng Sinh 20cm tay cầm XR 06209746408
Chảo Sứ Dưỡng Sinh 20cm tay cầm XR 06209746408 770.000 đ
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 20cm 06209746408T
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 20cm 06209746408T 1.397.000 đ
Chảo Từ tay cầm + nắp Sứ Dưỡng Sinh 27cm 062797464T
Chảo Từ tay cầm + nắp Sứ Dưỡng Sinh 27cm 062797464T 2.596.000 đ
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 27cm 06279746408T
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 27cm 06279746408T 2.398.000 đ
Chảo cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm XR 06209846408
Chảo cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm XR 06209846408 220.000 đ
 Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm 06209846408T
Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm 06209846408T 847.000 đ
Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 28cm 06289846408T
Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 28cm 06289846408T 1.507.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 7.1L thân bầu 067177464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 7.1L thân bầu 067177464T 3.740.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 5.5L thân bầu 065577464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 5.5L thân bầu 065577464T 2.970.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 2.6L hai quai 062678464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 2.6L hai quai 062678464T 1.419.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.9L hai quai 061975464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.9L hai quai 061975464T 1.078.000 đ
 Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.1L hai quai 061175464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.1L hai quai 061175464T 891.000 đ
 Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 0.65 L hai quai 066578464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 0.65 L hai quai 066578464T 528.000 đ
Heo Tài Lộc 09cm dát vàng - 00550509
Heo Tài Lộc 09cm dát vàng - 00550509 792.000 đ
Heo Tài Lộc 15cm dát vàng - 00551022V
Heo Tài Lộc 15cm dát vàng - 00551022V 3.300.000 đ
Heo Tài Lộc 15cm trang trí vàng Đen 00551028V
Heo Tài Lộc 15cm trang trí vàng Đen 00551028V 880.000 đ
Bộ khay mứt (Nắp không núm -S)  IFP Ngũ Sắc 22290144403S
Bộ khay mứt (Nắp không núm -S) IFP Ngũ Sắc 22290144403S 660.000 đ
Bộ khay mứt (Nắp không núm -S) IFP Ngũ Quả 22290145503S
Bộ khay mứt (Nắp không núm -S) IFP Ngũ Quả 22290145503S 660.000 đ