0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam

BS84 BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT HÀN 29SP WILMAX WL-992902
BS84 BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT HÀN 29SP WILMAX WL-992902 2.025.250 đ
BS60- BỘ THỰC ĐƠN 03 MÓN NGON 06SP WILMAX WL-990601
BS60- BỘ THỰC ĐƠN 03 MÓN NGON 06SP WILMAX WL-990601 756.400 đ
BS82 BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT 16SP WILMAX WL-991601
BS82 BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT 16SP WILMAX WL-991601 1.580.300 đ
BS81 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991106
BS81 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991106 854.300 đ
BS89 BỘ BÀN ĂN 27SP WILMAX WL-992703
BS89 BỘ BÀN ĂN 27SP WILMAX WL-992703 2.523.400 đ
BS78 BỘ BÀN ĂN 27SP WILMAX WL-992701
BS78 BỘ BÀN ĂN 27SP WILMAX WL-992701 2.894.800 đ
BS91- BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991105
BS91- BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991105 902.150 đ
BS83 BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT HÀN 29SP WILMAX WL-992901
BS83 BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT HÀN 29SP WILMAX WL-992901 1.917.450 đ
BS77 BỘ BÀN ĂN 15SP WILMAX WL-991501
BS77 BỘ BÀN ĂN 15SP WILMAX WL-991501 1.106.200 đ
BS 54- BỘ KHAY MỨT TAM GIÁC 05SP WILMAX WL-990501
BS 54- BỘ KHAY MỨT TAM GIÁC 05SP WILMAX WL-990501 594.700 đ
BS90- BỘ BÀN ĂN 21SP WILMAX WL-992103
BS90- BỘ BÀN ĂN 21SP WILMAX WL-992103 1.920.475 đ
BS85 BỘ DĨA TRÒN, DĨA XOÀI, TÁCH KIỂU CÁCH 10SP WILMAX WL-9910
BS85 BỘ DĨA TRÒN, DĨA XOÀI, TÁCH KIỂU CÁCH 10SP WILMAX WL-9910 781.700 đ
BS87 BỘ TÔ CHÉN DĨA PHÁ CÁCH 14SP WILMAX WL-991401
BS87 BỘ TÔ CHÉN DĨA PHÁ CÁCH 14SP WILMAX WL-991401 906.000 đ
BS86 BỘ BÀN ĂN TÌNH NHÂN 16SP WILMAX WL-991602
BS86 BỘ BÀN ĂN TÌNH NHÂN 16SP WILMAX WL-991602 1.440.697 đ
BS80 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991107
BS80 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991107 930.588 đ
BS79 BỘ BÀN ĂN 12SP WILMAX WL-991105
BS79 BỘ BÀN ĂN 12SP WILMAX WL-991105 892.100 đ
BS76 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991104
BS76 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991104 886.200 đ
BS75 BỘ BÀN ĂN 19SP WILMAX WL-992002
BS75 BỘ BÀN ĂN 19SP WILMAX WL-992002 1.588.000 đ
BS74 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991102
BS74 BỘ BÀN ĂN 11SP WILMAX WL-991102 781.700 đ
BS88 BỘ CHÉN, DĨA, TÁCH, THỐ LẠ ĐẸP 12SP WILMAX WL-991202
BS88 BỘ CHÉN, DĨA, TÁCH, THỐ LẠ ĐẸP 12SP WILMAX WL-991202 1.150.200 đ
BS56-BỘ HẢI SẢN VUI VẺ 17SP WILMAX WL-991701
BS56-BỘ HẢI SẢN VUI VẺ 17SP WILMAX WL-991701 1.253.600 đ
BS49- BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT 41SP WILMAX WL-994101
BS49- BỘ BÀN ĂN PHONG CÁCH VIỆT 41SP WILMAX WL-994101 3.389.682 đ
BS43- Bộ bàn ăn 22sp Wilmax Wl-992203
BS43- Bộ bàn ăn 22sp Wilmax Wl-992203 1.660.600 đ
BS73- BỘ MỪNG TÂN GIA 109SP WILMAX WL-9910901
BS73- BỘ MỪNG TÂN GIA 109SP WILMAX WL-9910901 7.981.600 đ
BS64 BỘ BÀN ĂN GIA ĐÌNH VUI VẺ 10SP WILMAX WL-991003
BS64 BỘ BÀN ĂN GIA ĐÌNH VUI VẺ 10SP WILMAX WL-991003 848.436 đ
BS63 BỘ BÀN ĂN NHÀ NHỎ TIỆC VUI 13SP WILMAX WL-991302
BS63 BỘ BÀN ĂN NHÀ NHỎ TIỆC VUI 13SP WILMAX WL-991302 783.536 đ
BS62-BỘ ĐÃI KHÁCH 11SP VUI VẺ WILMAX WL-991101
BS62-BỘ ĐÃI KHÁCH 11SP VUI VẺ WILMAX WL-991101 931.300 đ
BS59- BỘ THỰC ĐƠN 03 MÓN NGON 05SP WILMAX WL-990502
BS59- BỘ THỰC ĐƠN 03 MÓN NGON 05SP WILMAX WL-990502 736.600 đ
BS58- BỘ ĐÃI TIỆC GIA ĐÌNH VUI VẺ 20SP WILMAX WL-992001
BS58- BỘ ĐÃI TIỆC GIA ĐÌNH VUI VẺ 20SP WILMAX WL-992001 1.899.300 đ
BS57- BỘ ĐÃI TIỆC SUM VẦY 27SP WILMAX WL-992701
BS57- BỘ ĐÃI TIỆC SUM VẦY 27SP WILMAX WL-992701 2.340.400 đ
BS55- BỘ HẢI SẢN VIP 08SP WILMAX WL-990804
BS55- BỘ HẢI SẢN VIP 08SP WILMAX WL-990804 711.882 đ
BS51- BỘ BÀN ĂN TƯƠI TRẺ 43SP WILMAX WL-994301
BS51- BỘ BÀN ĂN TƯƠI TRẺ 43SP WILMAX WL-994301 3.580.500 đ