0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong

Ly thủy tinh B06511 NOVA 300ml - Loe
Ly thủy tinh B06511 NOVA 300ml - Loe 105.120 đ
Ly thủy tinh B06510 NOVA 290ml - Loe
Ly thủy tinh B06510 NOVA 290ml - Loe 105.120 đ
Ly thủy tinh B06506 NOVA 180ml - Loe
Ly thủy tinh B06506 NOVA 180ml - Loe 87.600 đ
Ly thủy tinh B19707 - Prisma Rock 190ml - Cạnh
Ly thủy tinh B19707 - Prisma Rock 190ml - Cạnh 122.640 đ
Ly thủy tinh B21409 - Ethan Rock 265 ml - Loe
Ly thủy tinh B21409 - Ethan Rock 265 ml - Loe 133.590 đ
Ly thủy tinh B13009 - Ivory 265ml - Bầu
Ly thủy tinh B13009 - Ivory 265ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B13309 - Tango 255ml - Eo
Ly thủy tinh B13309 - Tango 255ml - Eo 111.690 đ
Ly thủy tinh J12407 - City Light Memphis Rock  200ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh J12407 - City Light Memphis Rock 200ml - Tròn Thẳng 122.640 đ
Ly thủy tinh P01960 - Centra Hiball 300ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01960 - Centra Hiball 300ml - Ngấn 102.930 đ
Ly thủy tinh B07807 - New York 205ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B07807 - New York 205ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00409 - SanMarino 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00409 - SanMarino 245ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00406 - SanMarino 175ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00406 - SanMarino 175ml - Tròn Thẳng 94.170 đ
Ly thủy tinh B00109 - Stack 245ml - Eo
Ly thủy tinh B00109 - Stack 245ml - Eo 74.460 đ
Ly thủy tinh B00107 - Stack 200ml - Eo
Ly thủy tinh B00107 - Stack 200ml - Eo 72.270 đ
Ly thủy tinh B00710 - Rock 285ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00710 - Rock 285ml - Tròn Thẳng 96.360 đ
Ly thủy tinh B00209 - Rock 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00209 - Rock 245ml - Tròn Thẳng 89.790 đ
Ly thủy tinh B01408 - Hiball 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01408 - Hiball 245ml - Tròn Thẳng 54.750 đ
Ly thủy tinh B01206 - Fine Line 175ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01206 - Fine Line 175ml - Tròn Thẳng 54.750 đ
Ly thủy tinh B00208 - Long Cool 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00208 - Long Cool 245ml - Tròn Thẳng 89.790 đ
Ly thủy tinh B00309 - Top Drink 235ml - Bầu
Ly thủy tinh B00309 - Top Drink 235ml - Bầu 87.600 đ
Ly thủy tinh B02109 - Unity 255ml - Vuông
Ly thủy tinh B02109 - Unity 255ml - Vuông 94.170 đ
Ly thủy tinh B02309 - Pyramid Rock 260ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02309 - Pyramid Rock 260ml - Cạnh 102.930 đ
Ly thủy tinh B11007 - Plaza 195ml - Vuông
Ly thủy tinh B11007 - Plaza 195ml - Vuông 100.740 đ
Ly thủy tinh B12009 - Tiara 270 ml - Bầu
Ly thủy tinh B12009 - Tiara 270 ml - Bầu 78.840 đ
Ly thủy tinh B07711 - Hansa 300ml - Eo
Ly thủy tinh B07711 - Hansa 300ml - Eo 98.550 đ
Ly thủy tinh B01110 - Washington 285ml - Eo
Ly thủy tinh B01110 - Washington 285ml - Eo 107.310 đ