0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn

Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông
Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông 127.020 đ
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh 122.640 đ
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông 111.690 đ
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu 98.550 đ
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu 89.790 đ
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu 85.410 đ
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu 140.160 đ
Ly thủy tinh B00314 - Top Drink 390ml - Bầu
Ly thủy tinh B00314 - Top Drink 390ml - Bầu 120.450 đ
Ly thủy tinh B00313 - Top Drink 375ml - Bầu
Ly thủy tinh B00313 - Top Drink 375ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B00311 - Top Drink 325ml - Bầu
Ly thủy tinh B00311 - Top Drink 325ml - Bầu 100.740 đ
Ly thủy tinh S14413 - Super Strong 380ml - Eo
Ly thủy tinh S14413 - Super Strong 380ml - Eo 148.920 đ
Ly thủy tinh B00808 - Sweet Bell 235ml - Eo
Ly thủy tinh B00808 - Sweet Bell 235ml - Eo 96.360 đ
Ly thủy tinh B01115 - Washington 430ml - Eo
Ly thủy tinh B01115 - Washington 430ml - Eo 122.640 đ
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng 153.300 đ
Ly thủy tinh B07713 - Hansa 375ml - Eo
Ly thủy tinh B07713 - Hansa 375ml - Eo 120.450 đ
Ly thủy tinh B06520 NOVA 570ml - Loe
Ly thủy tinh B06520 NOVA 570ml - Loe 140.160 đ
Ly thủy tinh B06515 NOVA 435ml - Loe
Ly thủy tinh B06515 NOVA 435ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B01213 - Fine Line 355ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01213 - Fine Line 355ml - Tròn Thẳng 100.740 đ
Ly thủy tinh B01916 - Fine Drink 480ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01916 - Fine Drink 480ml - Tròn Thẳng 111.690 đ
Ly thủy tinh B00914 - Pilsner 400ml - Loe
Ly thủy tinh B00914 - Pilsner 400ml - Loe 127.020 đ
Ly thủy tinh B00912 - Pilsner 340ml - Loe
Ly thủy tinh B00912 - Pilsner 340ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B00907 - Pilsner 200ml - Loe
Ly thủy tinh B00907 - Pilsner 200ml - Loe 100.740 đ
Ly thủy tinh B16911 - Haiku Hi Ball 305ml - Chân ngấn
Ly thủy tinh B16911 - Haiku Hi Ball 305ml - Chân ngấn 118.260 đ
Ly thủy tinh B16910 - Haiku Rock 285ml - Chân ngấn
Ly thủy tinh B16910 - Haiku Rock 285ml - Chân ngấn 113.880 đ
Ly thủy tinh B17211 - Haiku Beer 310ml - Chân dày
Ly thủy tinh B17211 - Haiku Beer 310ml - Chân dày 127.020 đ
Ly thủy tinh B00416 - SanMarino 480ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00416 - SanMarino 480ml - Tròn Thẳng 137.970 đ
Ly thủy tinh B00412 - SanMarino 350ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00412 - SanMarino 350ml - Tròn Thẳng 120.450 đ
Ly thủy tinh B00407 - SanMarino 220ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00407 - SanMarino 220ml - Tròn Thẳng 102.930 đ
Ly thủy tinh B21611 - SENSATION Hi Ball 325 ml - Bầu cạnh
Ly thủy tinh B21611 - SENSATION Hi Ball 325 ml - Bầu cạnh 131.400 đ
Ly thủy tinh B19212 - Salsa Hiball 355ml - Eo
Ly thủy tinh B19212 - Salsa Hiball 355ml - Eo 190.530 đ
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao 310.980 đ
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp 394.200 đ