0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam

Ly thủy tinh B00914 - Pilsner 400ml - Loe
Ly thủy tinh B00914 - Pilsner 400ml - Loe 127.020 đ
Ly thủy tinh B00912 - Pilsner 340ml - Loe
Ly thủy tinh B00912 - Pilsner 340ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B00907 - Pilsner 200ml - Loe
Ly thủy tinh B00907 - Pilsner 200ml - Loe 100.740 đ
Ly thủy tinh B16911 - Haiku Hi Ball 305ml - Chân ngấn
Ly thủy tinh B16911 - Haiku Hi Ball 305ml - Chân ngấn 118.260 đ
Ly thủy tinh B16910 - Haiku Rock 285ml - Chân ngấn
Ly thủy tinh B16910 - Haiku Rock 285ml - Chân ngấn 113.880 đ
Ly thủy tinh B17211 - Haiku Beer 310ml - Chân dày
Ly thủy tinh B17211 - Haiku Beer 310ml - Chân dày 127.020 đ
Ly thủy tinh B00416 - SanMarino 480ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00416 - SanMarino 480ml - Tròn Thẳng 137.970 đ
Ly thủy tinh B00412 - SanMarino 350ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00412 - SanMarino 350ml - Tròn Thẳng 120.450 đ
Ly thủy tinh B00407 - SanMarino 220ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00407 - SanMarino 220ml - Tròn Thẳng 102.930 đ
Ly thủy tinh B21611 - SENSATION Hi Ball 325 ml - Bầu cạnh
Ly thủy tinh B21611 - SENSATION Hi Ball 325 ml - Bầu cạnh 131.400 đ
Ly thủy tinh B19212 - Salsa Hiball 355ml - Eo
Ly thủy tinh B19212 - Salsa Hiball 355ml - Eo 190.530 đ
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao 310.980 đ
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp 394.200 đ
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp 223.380 đ 223.380 đ
Ly thủy tinh B21314 - Metropolitan 400 ml - Eo
Ly thủy tinh B21314 - Metropolitan 400 ml - Eo 148.920 đ
Ly thủy tinh B21312 Metropolitan 330ml - Eo
Ly thủy tinh B21312 Metropolitan 330ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh B13013 - Ivory 370ml - Bầu
Ly thủy tinh B13013 - Ivory 370ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh P01961 - Centra Hiball 300ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01961 - Centra Hiball 300ml - Ngấn 102.930 đ
Ly thủy tinh B16115 - Studio Hiball 435ml - Loe
Ly thủy tinh B16115 - Studio Hiball 435ml - Loe 127.020 đ
Ly thủy tinh B17514 - Tiara Footed 395ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh B17514 - Tiara Footed 395ml - Chân Thấp 216.810 đ
Ly thủy tinh R00312 - Royal 355ml - Eo
Ly thủy tinh R00312 - Royal 355ml - Eo 214.620 đ
Ly thủy tinh B05011 - Pilsner 315ml - Loe
Ly thủy tinh B05011 - Pilsner 315ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B00910 - Pilsner 300ml - Loe
Ly thủy tinh B00910 - Pilsner 300ml - Loe 102.930 đ
Ly thủy tinh B13412 - Imperial 350ml - Eo
Ly thủy tinh B13412 - Imperial 350ml - Eo 131.400 đ
Ly thủy tinh B13410 - Imperial 285ml - Eo
Ly thủy tinh B13410 - Imperial 285ml - Eo 127.020 đ