0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra

Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh 113.880 đ
Ly thủy tinh C18513 - Lexington Rock 370ml - Bầu
Ly thủy tinh C18513 - Lexington Rock 370ml - Bầu 157.680 đ
Ly thủy tinh C18512 - Lexington Rock 345ml - Bầu
Ly thủy tinh C18512 - Lexington Rock 345ml - Bầu 157.680 đ
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng 144.540 đ
Ly thủy tinh B21610 - SENSATION Double Rock 285 ml - Bầu cạnh
Ly thủy tinh B21610 - SENSATION Double Rock 285 ml - Bầu cạnh 131.400 đ
Ly thủy tinh B21607 - SENSATION Rock 205 ml - Bầu cạnh
Ly thủy tinh B21607 - SENSATION Rock 205 ml - Bầu cạnh 113.880 đ
Ly thủy tinh 1026G14 - SANTÉ Water Goblet 405 ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1026G14 - SANTÉ Water Goblet 405 ml - Chân Thấp 306.600 đ
Ly thủy tinh 1026F07 - SANTÉ Flute Champagne 210 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026F07 - SANTÉ Flute Champagne 210 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026D22 - SANTÉ Burgundy 635 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026D22 - SANTÉ Burgundy 635 ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1026W12 - SANTÉ White  340 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026W12 - SANTÉ White 340 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026R15 - SANTÉ Red 420 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026R15 - SANTÉ Red 420 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026A21 - SANTÉ Bordeaux 595 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026A21 - SANTÉ Bordeaux 595 ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1521F06 - Salsa Flute Champagne 165 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1521F06 - Salsa Flute Champagne 165 ml - Chân Cao 310.980 đ
Ly thủy tinh 350ml (SM) NNHH40159-3460-350
Ly thủy tinh 350ml (SM) NNHH40159-3460-350 606.100 đ
Ly thủy tinh 340ml (SM) NNHH40159-3460-340
Ly thủy tinh 340ml (SM) NNHH40159-3460-340 606.100 đ
Ly thủy tinh 230ml (SM) NNHH26083-03460-300 (TK)-1-230
Ly thủy tinh 230ml (SM) NNHH26083-03460-300 (TK)-1-230 282.700 đ
Ly thủy tinh 200ml (SM) NNHH26083-3460-200
Ly thủy tinh 200ml (SM) NNHH26083-3460-200 330.000 đ
Ly thủy tinh 280ml (SM) NNHH25089-3460-280K
Ly thủy tinh 280ml (SM) NNHH25089-3460-280K 562.100 đ
Ly thủy tinh 035ml (SM) NNHH25089-3460-035
Ly thủy tinh 035ml (SM) NNHH25089-3460-035 330.000 đ
Ly thủy tinh 050ml (SM) NNHH25089-3460-050
Ly thủy tinh 050ml (SM) NNHH25089-3460-050 381.700 đ
Ly thủy tinh 060ml (SM) NNHH40159-3460-060
Ly thủy tinh 060ml (SM) NNHH40159-3460-060 414.700 đ
Ly thủy tinh 340ml NNHH40159-340
Ly thủy tinh 340ml NNHH40159-340 526.900 đ
Ly thủy tinh 260ml NNHH40159-260
Ly thủy tinh 260ml NNHH40159-260 471.900 đ
Ly thủy tinh 150ml NNHH40159-150
Ly thủy tinh 150ml NNHH40159-150 402.600 đ
Ly thủy tinh 250ml NNHH40149-250
Ly thủy tinh 250ml NNHH40149-250 372.900 đ
Ly thủy tinh 180ml NNHH40149-180
Ly thủy tinh 180ml NNHH40149-180 348.700 đ
Ly thủy tinh 050ml NNHH40149-050
Ly thủy tinh 050ml NNHH40149-050 290.400 đ
Ly thủy tinh 190ml NNHH40149-190
Ly thủy tinh 190ml NNHH40149-190 369.600 đ
Ly thủy tinh 150ml NNHH40149-150
Ly thủy tinh 150ml NNHH40149-150 348.700 đ
Ly thủy tinh 340ml NNHH40149-340
Ly thủy tinh 340ml NNHH40149-340 418.000 đ
Ly thủy tinh 280ml NNHH40149-280
Ly thủy tinh 280ml NNHH40149-280 385.000 đ
Ly thủy tinh 230ml NNHH40149-230
Ly thủy tinh 230ml NNHH40149-230 402.600 đ