0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng 153.300 đ
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng 144.540 đ
Ly thủy tinh B01213 - Fine Line 355ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01213 - Fine Line 355ml - Tròn Thẳng 100.740 đ
Ly thủy tinh B01916 - Fine Drink 480ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01916 - Fine Drink 480ml - Tròn Thẳng 111.690 đ
Ly thủy tinh B00416 - SanMarino 480ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00416 - SanMarino 480ml - Tròn Thẳng 137.970 đ
Ly thủy tinh B00414 - SanMarino 385ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00414 - SanMarino 385ml - Tròn Thẳng 137.970 đ
Ly thủy tinh B00412 - SanMarino 350ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00412 - SanMarino 350ml - Tròn Thẳng 120.450 đ
Ly thủy tinh B00407 - SanMarino 220ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00407 - SanMarino 220ml - Tròn Thẳng 102.930 đ
Ly thủy tinh 035ml (SM) NNHH25089-3460-035
Ly thủy tinh 035ml (SM) NNHH25089-3460-035 330.000 đ
Ly thủy tinh 050ml (SM) NNHH25089-3460-050
Ly thủy tinh 050ml (SM) NNHH25089-3460-050 381.700 đ
Ly thủy tinh 300ml (PL) NNHH25964-43249-300
Ly thủy tinh 300ml (PL) NNHH25964-43249-300 737.000 đ
Ly thủy tinh 035ml (MV) NNHH25900/43249-1-1P/035
Ly thủy tinh 035ml (MV) NNHH25900/43249-1-1P/035 455.400 đ
Ly thủy tinh 060ml (MV) NNHH25900/43249-1-1P/060
Ly thủy tinh 060ml (MV) NNHH25900/43249-1-1P/060 455.400 đ
Ly thủy tinh 070ml (SM) NNHH1605/3460/070
Ly thủy tinh 070ml (SM) NNHH1605/3460/070 366.300 đ
Ly thủy tinh 030ml (SM) NNHH1605/3460/030
Ly thủy tinh 030ml (SM) NNHH1605/3460/030 330.000 đ
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B01913 - Fine Drink 380ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01913 - Fine Drink 380ml - Tròn Thẳng 72.270 đ
Ly thủy tinh J12412 - City Light Memphis 335ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh J12412 - City Light Memphis 335ml - Tròn Thẳng 127.020 đ
Ly thủy tinh B07812 - New York 340ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B07812 - New York 340ml - Tròn Thẳng 111.690 đ
Ly thủy tinh B07811 - New York 320ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B07811 - New York 320ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00411- SanMarino 290ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00411- SanMarino 290ml - Tròn Thẳng 120.450 đ
Ly thủy tinh B01210 - Fine Line 280ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01210 - Fine Line 280ml - Tròn Thẳng 63.510 đ
Ly thủy tinh B00210 - Long Cool 315ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00210 - Long Cool 315ml - Tròn Thẳng 99.000 đ
Ly thủy tinh J12407 - City Light Memphis Rock  200ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh J12407 - City Light Memphis Rock 200ml - Tròn Thẳng 122.640 đ
Ly thủy tinh B07807 - New York 205ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B07807 - New York 205ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00409 - SanMarino 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00409 - SanMarino 245ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00406 - SanMarino 175ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00406 - SanMarino 175ml - Tròn Thẳng 94.170 đ
Ly thủy tinh B00710 - Rock 285ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00710 - Rock 285ml - Tròn Thẳng 96.360 đ
Ly thủy tinh B00209 - Rock 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00209 - Rock 245ml - Tròn Thẳng 89.790 đ
Ly thủy tinh B01408 - Hiball 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01408 - Hiball 245ml - Tròn Thẳng 54.750 đ
Ly thủy tinh B01206 - Fine Line 175ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01206 - Fine Line 175ml - Tròn Thẳng 54.750 đ
Ly thủy tinh B00208 - Long Cool 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00208 - Long Cool 245ml - Tròn Thẳng 89.790 đ