0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn

Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân Combo 02 38.000 đ
Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân 22.000 đ
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân Combo 02 48.000 đ
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân 26.400 đ
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân Combo 02 52.000 đ
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân 28.600 đ
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân Combo 02 70.000 đ
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân 38.500 đ
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461 Combo 02
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461 Combo 02 28.000 đ
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461 16.900 đ
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462 Combo 02
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462 Combo 02 32.000 đ
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462 18.800 đ
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463 Combo 02
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463 Combo 02 36.000 đ
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463 20.900 đ
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464 Combo 02
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464 Combo 02 42.000 đ
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464 24.200 đ
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT Combo 02
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT Combo 02 52.000 đ
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT 28.600 đ
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT Combo 02
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT Combo 02 70.000 đ
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT 38.500 đ
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT Combo 02
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT Combo 02 90.000 đ
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT 49.500 đ
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT Combo 02
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT Combo 02 50.000 đ
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT 27.500 đ
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT Combo 02
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT Combo 02 74.000 đ
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT 40.700 đ
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT Combo 02
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT Combo 02 90.000 đ
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT 49.500 đ
Úp ly có nắp nhỏ 25 x 22 x 25 cm N0 734 DT
Úp ly có nắp nhỏ 25 x 22 x 25 cm N0 734 DT 69.000 đ
Úp ly có nắp lớn 35 x 25 x 29 cm N0 785 DT
Úp ly có nắp lớn 35 x 25 x 29 cm N0 785 DT 84.000 đ
Bình giữ nhiệt 2L Nắp có vòi 13.6 x 14.7 x 25 cm N0 532 DT
Bình giữ nhiệt 2L Nắp có vòi 13.6 x 14.7 x 25 cm N0 532 DT 59.000 đ
Bình giữ nhiệt 4L Nắp có vòi 18.5 x 19 x 30.5 cm N0 534 DT
Bình giữ nhiệt 4L Nắp có vòi 18.5 x 19 x 30.5 cm N0 534 DT 84.000 đ