0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nhôm Inoc Kim Hằng

Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân Combo 02 38.000 đ
Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 350 ml No201 nhựa Duy Tân 22.000 đ
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân Combo 02 48.000 đ
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 500 ml No202 nhựa Duy Tân 26.400 đ
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân Combo 02 52.000 đ
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 750 ml No253 nhựa Duy Tân 28.600 đ
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân Combo 02
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân Combo 02 70.000 đ
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân
Ca cách nhiệt 1000 ml No254 nhựa Duy Tân 38.500 đ
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461 Combo 02
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461 Combo 02 28.000 đ
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461
Ca nhựa nắp 1L Tulip No461 16.900 đ
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462 Combo 02
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462 Combo 02 32.000 đ
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462
Ca nhựa nắp 1.5L Tulip No462 18.800 đ
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463 Combo 02
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463 Combo 02 36.000 đ
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463
Ca nhựa nắp 2L Tulip No463 20.900 đ
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464 Combo 02
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464 Combo 02 42.000 đ
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464
Ca nhựa nắp 2.5L Tulip No464 24.200 đ
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT Combo 02
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT Combo 02 52.000 đ
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT
Ca kiểu giữ nhiệt nhỏ cao 20cm H030 DT 28.600 đ
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT Combo 02
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT Combo 02 70.000 đ
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT
Ca kiểu giữ nhiệt trung cao 23cm H031 DT 38.500 đ
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT Combo 02
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT Combo 02 90.000 đ
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT
Ca kiểu giữ nhiệt lớn cao 26cm H032 DT 49.500 đ
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT Combo 02
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT Combo 02 50.000 đ
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT
Ca cách nhiệt nhỏ Cao 19cm N0 761 DT 27.500 đ
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT Combo 02
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT Combo 02 74.000 đ
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT
Ca cách nhiệt trung Cao 22cm N0 762 DT 40.700 đ
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT Combo 02
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT Combo 02 90.000 đ
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT
Ca cách nhiệt lớn Cao 25cm N0 763 DT 49.500 đ
Úp ly có nắp nhỏ 25 x 22 x 25 cm N0 734 DT
Úp ly có nắp nhỏ 25 x 22 x 25 cm N0 734 DT 69.000 đ
Úp ly có nắp lớn 35 x 25 x 29 cm N0 785 DT
Úp ly có nắp lớn 35 x 25 x 29 cm N0 785 DT 84.000 đ
Bình giữ nhiệt 2L Nắp có vòi 13.6 x 14.7 x 25 cm N0 532 DT
Bình giữ nhiệt 2L Nắp có vòi 13.6 x 14.7 x 25 cm N0 532 DT 59.000 đ
Bình giữ nhiệt 4L Nắp có vòi 18.5 x 19 x 30.5 cm N0 534 DT
Bình giữ nhiệt 4L Nắp có vòi 18.5 x 19 x 30.5 cm N0 534 DT 84.000 đ