0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh

Nồi Từ Sứ dưỡng sinh 3.5L thân tròn 663523464T
Nồi Từ Sứ dưỡng sinh 3.5L thân tròn 663523464T 1.540.000 đ
Nồi dưỡng sinh 0.85L thân tròn 668523464
Nồi dưỡng sinh 0.85L thân tròn 668523464 198.000 đ
Chảo cạn + nắp Sứ Dưỡng Sinh 28cm XR 062898464
Chảo cạn + nắp Sứ Dưỡng Sinh 28cm XR 062898464 643.500 đ
Siêu thuốc Từ Sứ Dưỡng Sinh 3.3L XR 063376464T
Siêu thuốc Từ Sứ Dưỡng Sinh 3.3L XR 063376464T 1.320.000 đ
Chảo Sứ Dưỡng Sinh 20cm tay cầm XR 06209746408
Chảo Sứ Dưỡng Sinh 20cm tay cầm XR 06209746408 770.000 đ
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 20cm 06209746408T
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 20cm 06209746408T 1.397.000 đ
Chảo Từ tay cầm + nắp Sứ Dưỡng Sinh 27cm 062797464T
Chảo Từ tay cầm + nắp Sứ Dưỡng Sinh 27cm 062797464T 2.596.000 đ
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 27cm 06279746408T
Chảo Từ tay cầm Sứ Dưỡng Sinh 27cm 06279746408T 2.398.000 đ
Chảo cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm XR 06209846408
Chảo cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm XR 06209846408 220.000 đ
 Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm 06209846408T
Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 20.5cm 06209846408T 847.000 đ
Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 28cm 06289846408T
Chảo Từ cạn Sứ Dưỡng Sinh 28cm 06289846408T 1.507.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 7.1L thân bầu 067177464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 7.1L thân bầu 067177464T 3.740.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 5.5L thân bầu 065577464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 5.5L thân bầu 065577464T 2.970.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 2.6L hai quai 062678464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 2.6L hai quai 062678464T 1.419.000 đ
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.9L hai quai 061975464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.9L hai quai 061975464T 1.078.000 đ
 Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.1L hai quai 061175464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 1.1L hai quai 061175464T 891.000 đ
 Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 0.65 L hai quai 066578464T
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh 0.65 L hai quai 066578464T 528.000 đ
Nồi Từ 1.0L Sứ Dưỡng Sinh Minh Long Vành Tròn nắp Xanh Rêu 061080464T
Nồi Từ 1.0L Sứ Dưỡng Sinh Minh Long Vành Tròn nắp Xanh Rêu 061080464T 572.000 đ
Nồi Sứ Dưỡng Sinh 0.8L Bếp Từ  Vành Tròn Xanh Rêu 060880464T
Nồi Sứ Dưỡng Sinh 0.8L Bếp Từ Vành Tròn Xanh Rêu 060880464T 528.000 đ
Nồi 0.65 L dưỡng sinh hai quai + nắp Xanh Rêu 066578464
Nồi 0.65 L dưỡng sinh hai quai + nắp Xanh Rêu 066578464 198.000 đ
Nồi 1.1L dưỡng sinh hai quai + nắp Xanh Rêu 061175464
Nồi 1.1L dưỡng sinh hai quai + nắp Xanh Rêu 061175464 299.200 đ
Nồi dưỡng sinh hai quai 1.9L + nắp Xanh Rêu 061975464
Nồi dưỡng sinh hai quai 1.9L + nắp Xanh Rêu 061975464 451.000 đ
Nồi 2.6L dưỡng sinh hai quai + nắp Xanh Rêu 062678464
Nồi 2.6L dưỡng sinh hai quai + nắp Xanh Rêu 062678464 588.500 đ
Chảo dưỡng sinh có tay cầm 27cm Xanh rêu 06279746408
Chảo dưỡng sinh có tay cầm 27cm Xanh rêu 06279746408 1.298.000 đ
Nồi 4.0L dưỡng sinh thân đứng + nắp núm liền Xanh Rêu 064079464
Nồi 4.0L dưỡng sinh thân đứng + nắp núm liền Xanh Rêu 064079464 1.595.000 đ
Nồi 2.2L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 062280464
Nồi 2.2L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 062280464 451.000 đ
Nồi 1.0L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 061080464
Nồi 1.0L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 061080464 231.000 đ
Nồi 0.8L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 060880464
Nồi 0.8L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 060880464 198.000 đ
Nồi dưỡng sinh bầu 7.1L nắp Xanh Rêu 0671774
Nồi dưỡng sinh bầu 7.1L nắp Xanh Rêu 0671774 2.640.000 đ
Nồi Từ  Sứ Dưỡng Sinh Minh Long 2.2L Vành Tròn nắp Xanh Rêu
Nồi Từ Sứ Dưỡng Sinh Minh Long 2.2L Vành Tròn nắp Xanh Rêu 1.078.000 đ
Chảo cạn dưỡng sinh xanh rêu 28cm
Chảo cạn dưỡng sinh xanh rêu 28cm 407.000 đ
Siêu Thuốc Sứ Dưỡng Sinh Minh Long 1
Siêu Thuốc Sứ Dưỡng Sinh Minh Long 1 693.000 đ

1.Gốm Sứ


Tư vấn sản phẩm in logo