0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M6A
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M6A 5.250.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M4A
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M4A 4.105.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M5
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M5 2.325.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M2D
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M2D 1.350.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M2C
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M2C 1.260.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M1A
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M1A 1.360.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn và 06 móc 64cm BN-190 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn và 06 móc 64cm BN-190 - BH5N 1.180.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 72cm BN-200 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 72cm BN-200 - BHVV 2.500.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng vuông 70cm BN-V08 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng vuông 70cm BN-V08 - BHVV 1.200.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 61cm  M5-507 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 61cm M5-507 - BH5N 305.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 60cm M5-501 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 60cm M5-501 - BH5N 350.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 58cm M2-2007 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đôi 58cm M2-2007 - BH5N 330.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M1-1005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M1-1005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N 160.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M2-2005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M2-2005 có lỗ cắm bàn chải - BH5N 160.000 đ
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M5-505 - BH5N
Kệ giá để 01 ly súc miệng Inox 304 M5-505 - BH5N 385.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M6-605 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M6-605 - BHVV 820.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M7-705 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M7-705 - BHVV 705.000 đ
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M8-805 - BHVV
Kệ giá để 02 ly súc miệng Inox 304 M8-805 - BHVV 860.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 29cm BN-140 - BHVV
Thanh vắt khăn inox 304 2 tầng tròn 29cm BN-140 - BHVV 600.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 58cm M2-2001 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 58cm M2-2001 - BH5N 240.000 đ
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 62cm M1-1001 - BH5N
Thanh vắt khăn inox 304 tròn đơn 62cm M1-1001 - BH5N 240.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M7*
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M7* 3.570.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M7L
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M7L 3.570.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M8
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M8 4.810.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M9
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M9 4.375.000 đ
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M3C
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món Inox 304 6M3C 1.315.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 16,5cm M6-604L - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 16,5cm M6-604L - BHVV 650.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404 - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404 - BHVV 450.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 15,5cm M5-504 - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 15,5cm M5-504 - BHVV 190.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M1-1004 - BH5N
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M1-1004 - BH5N 150.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M3-3004 - BH5N
Vắt khăn Inox 304 tròn 16cm M3-3004 - BH5N 150.000 đ
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404L - BHVV
Vắt khăn Inox 304 tròn 18,5cm M4-404L - BHVV 450.000 đ