Vương Khánh Vinh xin chào !

Cao Hoài Thanh

"Thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời!"

1. Cao Hoài Thanh

2. 090 8594367

3. 13- 11 - 1986

4. caohoaithanh@ngoinhahiephung.com

5. Kinh Doanh

6. 3

Sở thích:

Thích thể thao, du lịch, thưởng thức những món ăn ngon....