Ngôi Nhà Hiệp Hưng xin chào !

Cao Hoài Thanh

"Thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời!"

Họ tên: Cao Hoài Thanh

Điện thoại: 090 8594367

Năm sinh: 13- 11 - 1986

Email: caohoaithanh@ngoinhahiephung.com

Chức vụ: Kinh Doanh

Website: 3

Sở thích:

Thích thể thao, du lịch, thưởng thức những món ăn ngon....