Ngôi Nhà Hiệp Hưng xin chào !

Lê Văn Lợi

"Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ làm kinh doanh với bạn."

Họ tên: Lê Văn Lợi

Điện thoại: 01248.039899

Năm sinh: 13 - 11 - 1991

Email: levanloi@gmail.com

Chức vụ: Kinh Doanh

Website: ngoinhahanghieu.vn

Sở thích:

Thích sáng tạo, học tập...