0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

ML2 là thương hiệu con của Công ty Minh Long 2 được thành lập vào năm 1979 chuyên về sứ và composite cách điện.  ML2 hiện là công ty dẫn đầu Việt Nam về sản xuất sứ và composite cách điện phục vụ cho các đường dây tải điện và thiệt bị điện.

 

Sản phẩm ML2

 Qua nhiều năm sản xuất, chúng tôi đã thành lập và đúc kết được một danh sách dài các sản phẩm sứ và composite cách điện theo tiêu chuẩn IEC, ANSI và kể cả các loại không theo tiêu chuẩn khác.  Chúng tôi có thể cùng khách hàng thiết kế và sản xuất những sản phẩm phù hợp cho riêng mình.