0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong

 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60 1.480.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56 1.350.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50 1.168.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46 1.034.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44 978.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42 892.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40 670.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38 614.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36 552.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34 488.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32 443.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30 383.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60 2.101.399 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56 1.919.401 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50 1.665.995 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46 1.475.599 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44 1.376.196 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42 1.251.601 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40 936.599 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38 859.597 đ
Bộ 06 gát đủa hình heo 4cm 0055160806
Bộ 06 gát đủa hình heo 4cm 0055160806 231.000 đ
 Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Viền Chỉ Vàng 00460742V
Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Viền Chỉ Vàng 00460742V 429.000 đ
Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Chỉ Bạch Kim 00460742B
Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm Chỉ Bạch Kim 00460742B 429.000 đ
Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông
Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông 127.020 đ
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh 122.640 đ
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh 113.880 đ
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông 111.690 đ
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu 98.550 đ
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu 89.790 đ
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu 85.410 đ
Dĩa Kem Banana Split Dish P00116
Dĩa Kem Banana Split Dish P00116 32.850 đ
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu 140.160 đ