0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304

Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông
Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông 127.020 đ
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh 122.640 đ
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh 113.880 đ
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông 111.690 đ
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu 98.550 đ
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu 89.790 đ
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu 85.410 đ
Dĩa Kem Banana Split Dish P00116
Dĩa Kem Banana Split Dish P00116 32.850 đ
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu 140.160 đ
Ly thủy tinh B00314 - Top Drink 390ml - Bầu
Ly thủy tinh B00314 - Top Drink 390ml - Bầu 120.450 đ
Ly thủy tinh B00313 - Top Drink 375ml - Bầu
Ly thủy tinh B00313 - Top Drink 375ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B00311 - Top Drink 325ml - Bầu
Ly thủy tinh B00311 - Top Drink 325ml - Bầu 100.740 đ
Ly thủy tinh C18513 - Lexington Rock 370ml - Bầu
Ly thủy tinh C18513 - Lexington Rock 370ml - Bầu 157.680 đ
Ly thủy tinh C18512 - Lexington Rock 345ml - Bầu
Ly thủy tinh C18512 - Lexington Rock 345ml - Bầu 157.680 đ
Ly thủy tinh S14413 - Super Strong 380ml - Eo
Ly thủy tinh S14413 - Super Strong 380ml - Eo 148.920 đ
Ly thủy tinh S14410 - Super Strong 280ml - Eo
Ly thủy tinh S14410 - Super Strong 280ml - Eo 131.400 đ
Ly thủy tinh B00808 - Sweet Bell 235ml - Eo
Ly thủy tinh B00808 - Sweet Bell 235ml - Eo 96.360 đ
Ly thủy tinh B01115 - Washington 430ml - Eo
Ly thủy tinh B01115 - Washington 430ml - Eo 122.640 đ
Ly thủy tinh B01712 - Aloha 360ml - Eo
Ly thủy tinh B01712 - Aloha 360ml - Eo 102.930 đ
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng 153.300 đ
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng 144.540 đ
Ly thủy tinh B07713 - Hansa 375ml - Eo
Ly thủy tinh B07713 - Hansa 375ml - Eo 120.450 đ
Ly thủy tinh B06520 NOVA 570ml - Loe
Ly thủy tinh B06520 NOVA 570ml - Loe 140.160 đ
Ly thủy tinh B06515 NOVA 435ml - Loe
Ly thủy tinh B06515 NOVA 435ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B06511 NOVA 300ml - Loe
Ly thủy tinh B06511 NOVA 300ml - Loe 105.120 đ
Ly thủy tinh B06510 NOVA 290ml - Loe
Ly thủy tinh B06510 NOVA 290ml - Loe 105.120 đ
Ly thủy tinh B06506 NOVA 180ml - Loe
Ly thủy tinh B06506 NOVA 180ml - Loe 87.600 đ
Ly thủy tinh B01213 - Fine Line 355ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01213 - Fine Line 355ml - Tròn Thẳng 100.740 đ
Ly thủy tinh B01916 - Fine Drink 480ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01916 - Fine Drink 480ml - Tròn Thẳng 111.690 đ
Ly thủy tinh B01010 - Conical Super 285ml - Bầu
Ly thủy tinh B01010 - Conical Super 285ml - Bầu 98.550 đ
Bình nước thủy tinh V13633 - Bistro Carafe 940ml - Có miệng chế
Bình nước thủy tinh V13633 - Bistro Carafe 940ml - Có miệng chế 51.830 đ
Bình nước thủy tinh TEMPO CARAFE 970ml B13634 - Không có miệng chế
Bình nước thủy tinh TEMPO CARAFE 970ml B13634 - Không có miệng chế 45.990 đ