0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh

Bình trà thủy tinh Wilmax thấp 1.1L WL-888805/A
Bình trà thủy tinh Wilmax thấp 1.1L WL-888805/A 354.200 đ
Bình trà thủy tinh Wilmax thấp 0.65L WL-888804/A
Bình trà thủy tinh Wilmax thấp 0.65L WL-888804/A 294.800 đ
Bình trà thủy tinh Wilmax cao 1L WL-888808/A
Bình trà thủy tinh Wilmax cao 1L WL-888808/A 354.200 đ
Bình trà thủy tinh Wilmax cao 0.85L WL-888802/A
Bình trà thủy tinh Wilmax cao 0.85L WL-888802/A 294.800 đ
Bình trà thủy tinh Wilmax cao 0.65L WL-888807/A
Bình trà thủy tinh Wilmax cao 0.65L WL-888807/A 294.800 đ
Bình trà thủy tinh Wilmax 0.8L WL-888813/A
Bình trà thủy tinh Wilmax 0.8L WL-888813/A 235.400 đ
Bình trà thủy tinh Wilmax 0.6L WL-888816/A
Bình trà thủy tinh Wilmax 0.6L WL-888816/A 215.600 đ
Ca thủy tinh Wilmax 0.5L WL-888608/A
Ca thủy tinh Wilmax 0.5L WL-888608/A 55.000 đ
Ca thủy tinh Wilmax 0.32L WL-888606/A
Ca thủy tinh Wilmax 0.32L WL-888606/A 44.000 đ
Tách thủy tinh Wilmax 0.20L WL-888604/A
Tách thủy tinh Wilmax 0.20L WL-888604/A 33.000 đ
Ly thủy tinh Wilmax hai lớp 0.10L WL-888729/A
Ly thủy tinh Wilmax hai lớp 0.10L WL-888729/A 71.500 đ
Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông
Ly thủy tinh B11014 - Plaza 405ml - Vuông 127.020 đ
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02313 - Pyramid Hi Ball 380ml - Cạnh 122.640 đ
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh
Ly thủy tinh B02311 - Pyramid Rock 330ml - Cạnh 113.880 đ
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông
Ly thủy tinh B02113 - Unity 370ml - Vuông 111.690 đ
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu
Ly thủy tinh B12016 - Tiara 465ml - Bầu 98.550 đ
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu
Ly thủy tinh B12013 - Tiara 365ml - Bầu 89.790 đ
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu
Ly thủy tinh B12012 - Tiara 355ml - Bầu 85.410 đ
Dĩa Kem Banana Split Dish P00116
Dĩa Kem Banana Split Dish P00116 32.850 đ
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu
Ly thủy tinh B00322 - Top Drink 625ml - Bầu 140.160 đ
Ly thủy tinh B00314 - Top Drink 390ml - Bầu
Ly thủy tinh B00314 - Top Drink 390ml - Bầu 120.450 đ
Ly thủy tinh B00313 - Top Drink 375ml - Bầu
Ly thủy tinh B00313 - Top Drink 375ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B00311 - Top Drink 325ml - Bầu
Ly thủy tinh B00311 - Top Drink 325ml - Bầu 100.740 đ
Ly thủy tinh C18513 - Lexington Rock 370ml - Bầu
Ly thủy tinh C18513 - Lexington Rock 370ml - Bầu 157.680 đ
Ly thủy tinh C18512 - Lexington Rock 345ml - Bầu
Ly thủy tinh C18512 - Lexington Rock 345ml - Bầu 157.680 đ
Ly thủy tinh S14413 - Super Strong 380ml - Eo
Ly thủy tinh S14413 - Super Strong 380ml - Eo 148.920 đ
Ly thủy tinh S14410 - Super Strong 280ml - Eo
Ly thủy tinh S14410 - Super Strong 280ml - Eo 131.400 đ
Ly thủy tinh B00808 - Sweet Bell 235ml - Eo
Ly thủy tinh B00808 - Sweet Bell 235ml - Eo 96.360 đ
Ly thủy tinh B01115 - Washington 430ml - Eo
Ly thủy tinh B01115 - Washington 430ml - Eo 122.640 đ
Ly thủy tinh B01712 - Aloha 360ml - Eo
Ly thủy tinh B01712 - Aloha 360ml - Eo 102.930 đ
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19813 - Trinity Hiball 380 ml - Tròn Thẳng 153.300 đ
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B19811 - Trinity Rock 305 ml - Tròn Thẳng 144.540 đ