0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long

Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1521C07 - Salsa Cocktail 210ml - Chân Cao 310.980 đ
Tách P01641-245ml và dĩa lót P01671-6 - KENYA CAPUCCINO CUP & SAUCER - Có đế
Tách P01641-245ml và dĩa lót P01671-6 - KENYA CAPUCCINO CUP & SAUCER - Có đế 280.320 đ
Tách Espresso P01642-70ml và dĩa lót P01672-4 1/4
Tách Espresso P01642-70ml và dĩa lót P01672-4 1/4" Kenya - Có đế 227.760 đ
Tách P00340-200ml và dĩa lót P00271 5-3/8 - Vuông thẳng
Tách P00340-200ml và dĩa lót P00271 5-3/8 - Vuông thẳng 245.280 đ
Ly thủy tinh P00315 - Alaska Sundae 225ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00315 - Alaska Sundae 225ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh P00115 - Alaska Ice Cream 205ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00115 - Alaska Ice Cream 205ml - Chân Thấp 168.630 đ
Ly thủy tinh 1015C10 - Madison Cocktail 285ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015C10 - Madison Cocktail 285ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B11010 - Plaza 295ml - Vuông
Ly thủy tinh B11010 - Plaza 295ml - Vuông 113.880 đ
Ly thủy tinh J14209 - Cuba Rock 270ml - Bầu
Ly thủy tinh J14209 - Cuba Rock 270ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B13410 - Imperial 285ml - Eo
Ly thủy tinh B13410 - Imperial 285ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh P01643 - Kenya Irich Coffee 230ml - Có quai
Ly thủy tinh P01643 - Kenya Irich Coffee 230ml - Có quai 273.750 đ
Ly thủy tinh B00411- SanMarino 290ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00411- SanMarino 290ml - Tròn Thẳng 120.450 đ
Ly thủy tinh B01210 - Fine Line 280ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B01210 - Fine Line 280ml - Tròn Thẳng 63.510 đ
Ly thủy tinh B02110 - Unity 293ml - Vuông
Ly thủy tinh B02110 - Unity 293ml - Vuông 102.930 đ
Ly thủy tinh B01709 - Aloha 280ml - Eo
Ly thủy tinh B01709 - Aloha 280ml - Eo 98.550 đ
Ly thủy tinh B21409 - Ethan Rock 265 ml - Loe
Ly thủy tinh B21409 - Ethan Rock 265 ml - Loe 133.590 đ
Ly thủy tinh B13009 - Ivory 265ml - Bầu
Ly thủy tinh B13009 - Ivory 265ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B13309 - Tango 255ml - Eo
Ly thủy tinh B13309 - Tango 255ml - Eo 111.690 đ
Ly thủy tinh J12407 - City Light Memphis Rock  200ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh J12407 - City Light Memphis Rock 200ml - Tròn Thẳng 122.640 đ
Ly thủy tinh P01960 - Centra Hiball 300ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01960 - Centra Hiball 300ml - Ngấn 102.930 đ
Ly thủy tinh B07807 - New York 205ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B07807 - New York 205ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00409 - SanMarino 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00409 - SanMarino 245ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B00109 - Stack 245ml - Eo
Ly thủy tinh B00109 - Stack 245ml - Eo 74.460 đ
Ly thủy tinh B00107 - Stack 200ml - Eo
Ly thủy tinh B00107 - Stack 200ml - Eo 72.270 đ
Ly thủy tinh B00710 - Rock 285ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00710 - Rock 285ml - Tròn Thẳng 96.360 đ
Ly thủy tinh B00209 - Rock 245ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00209 - Rock 245ml - Tròn Thẳng 89.790 đ