0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra

Ly thủy tinh P00415 - Alaska Soda Cup 355ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00415 - Alaska Soda Cup 355ml - Chân Thấp 315.360 đ
Ly thủy tinh 1015M12 - Madison Margarita 345ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015M12 - Madison Margarita 345ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp 306.600 đ
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh C18414 - Madison Hiball 390ml - Bầu
Ly thủy tinh C18414 - Madison Hiball 390ml - Bầu 183.960 đ
Ly thủy tinh C18413 - Madison Rock 395ml - Bầu
Ly thủy tinh C18413 - Madison Rock 395ml - Bầu 183.960 đ
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp 236.520 đ
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh B13011 - Ivory 320ml - Bầu
Ly thủy tinh B13011 - Ivory 320ml - Bầu 122.640 đ
Ly thủy tinh B13312 - Tango 350ml - Eo
Ly thủy tinh B13312 - Tango 350ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh 1B17112 - Charisma Rock 340ml - Bầu
Ly thủy tinh 1B17112 - Charisma Rock 340ml - Bầu 116.070 đ
Ly thủy tinh B16112 - Studio Rock 345ml - Loe
Ly thủy tinh B16112 - Studio Rock 345ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B17014 - Scirocco Hiball 410ml - Bầu
Ly thủy tinh B17014 - Scirocco Hiball 410ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh B13016 - Ivory 460ml - Bầu
Ly thủy tinh B13016 - Ivory 460ml - Bầu 135.780 đ
Ly thủy tinh B17115 - Charisma Hiball 415ml - Bầu
Ly thủy tinh B17115 - Charisma Hiball 415ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh P01963 - Centra Long Drink 495ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01963 - Centra Long Drink 495ml - Ngấn 142.350 đ
Ly thủy tinh B01015 - Conical Super 425ml - Bầu
Ly thủy tinh B01015 - Conical Super 425ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B16315 - Viva Footed 420ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh B16315 - Viva Footed 420ml - Chân Thấp 291.270 đ
Ly thủy tinh R00216 - Imperial 475ml - Eo
Ly thủy tinh R00216 - Imperial 475ml - Eo 236.520 đ
Ly thủy tinh P00940 - Berliner beer mug 365ml - Có quai
Ly thủy tinh P00940 - Berliner beer mug 365ml - Có quai 341.640 đ
Ly thủy tinh P00740 - Lugano Beer Mug 330ml - Có quai
Ly thủy tinh P00740 - Lugano Beer Mug 330ml - Có quai 245.280 đ
Ly thủy tinh P00840 - Munich Beer Mug 355ml - Có quai
Ly thủy tinh P00840 - Munich Beer Mug 355ml - Có quai 249.660 đ
Ly thủy tinh P00140 - Playboy Beer 357ml - Có quai
Ly thủy tinh P00140 - Playboy Beer 357ml - Có quai 249.660 đ
Ly thủy tinh B21314 - Metropolitan 355 ml - Eo
Ly thủy tinh B21314 - Metropolitan 355 ml - Eo 148.920 đ
Ly thủy tinh B21312 Metropolitan 330ml - Eo
Ly thủy tinh B21312 Metropolitan 330ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh B13013 - Ivory 370ml - Bầu
Ly thủy tinh B13013 - Ivory 370ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh P01961 - Centra Hiball 300ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01961 - Centra Hiball 300ml - Ngấn 102.930 đ
Ly thủy tinh B16115 - Studio Hiball 435ml - Loe
Ly thủy tinh B16115 - Studio Hiball 435ml - Loe 127.020 đ