0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra

Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp 223.380 đ 223.380 đ
Ly thủy tinh P00315 - Alaska Sundae 225ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00315 - Alaska Sundae 225ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp 236.520 đ
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501W07 - Classic White wine 195ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501W07 - Classic White wine 195ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp 210.240 đ
Ly Rượu Có Chân Classic Brandy 195Ml 1501X07
Ly Rượu Có Chân Classic Brandy 195Ml 1501X07 214.500 đ
Ly thủy tinh 1501P04 - Classic Sherry 130ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501P04 - Classic Sherry 130ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501F07 - Classic Flute champagne 185ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501F07 - Classic Flute champagne 185ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501S05 - Classic Saucer champagne 135ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501S05 - Classic Saucer champagne 135ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501C05 - Classic Cocktail 140ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501C05 - Classic Cocktail 140ml - Chân Cao 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501C03 - Classic Cocktail 95ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501C03 - Classic Cocktail 95ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501L02 - Classic Liqueur 60ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501L02 - Classic Liqueur 60ml - Chân Thấp 205.860 đ
Ly thủy tinh R00219 - Imperial 545ml - Eo
Ly thủy tinh R00219 - Imperial 545ml - Eo 219.000 đ
Ly thủy tinh R00216 - Imperial 475ml - Eo
Ly thủy tinh R00216 - Imperial 475ml - Eo 236.520 đ
Ly thủy tinh P00740 - Lugano Beer Mug 330ml - Có quai
Ly thủy tinh P00740 - Lugano Beer Mug 330ml - Có quai 245.280 đ
Ly thủy tinh P00840 - Munich Beer Mug 355ml - Có quai
Ly thủy tinh P00840 - Munich Beer Mug 355ml - Có quai 249.660 đ
Ly thủy tinh P00140 - Playboy Beer 357ml - Có quai
Ly thủy tinh P00140 - Playboy Beer 357ml - Có quai 249.660 đ
Ly thủy tinh B17514 - Tiara Footed 395ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh B17514 - Tiara Footed 395ml - Chân Thấp 216.810 đ
Ly thủy tinh R00312 - Royal 355ml - Eo
Ly thủy tinh R00312 - Royal 355ml - Eo 214.620 đ
Ly thủy tinh P01643 - Kenya Irich Coffee 230ml - Có quai
Ly thủy tinh P01643 - Kenya Irich Coffee 230ml - Có quai 273.750 đ