0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh

Ly thủy tinh B19212 - Salsa Hiball 355ml - Eo
Ly thủy tinh B19212 - Salsa Hiball 355ml - Eo 190.530 đ
Tách P01641-245ml và dĩa lót P01671-6 - KENYA CAPUCCINO CUP & SAUCER - Có đế
Tách P01641-245ml và dĩa lót P01671-6 - KENYA CAPUCCINO CUP & SAUCER - Có đế 280.320 đ
Tách Espresso P01642-70ml và dĩa lót P01672-4 1/4
Tách Espresso P01642-70ml và dĩa lót P01672-4 1/4" Kenya - Có đế 227.760 đ
Tách P00340-200ml và dĩa lót P00271 5-3/8 - Vuông thẳng
Tách P00340-200ml và dĩa lót P00271 5-3/8 - Vuông thẳng 245.280 đ
Ly thủy tinh P00115 - Alaska Ice Cream 205ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00115 - Alaska Ice Cream 205ml - Chân Thấp 168.630 đ
Ly thủy tinh C18414 - Madison Hiball 390ml - Bầu
Ly thủy tinh C18414 - Madison Hiball 390ml - Bầu 183.960 đ
Ly thủy tinh C18413 - Madison Rock 395ml - Bầu
Ly thủy tinh C18413 - Madison Rock 395ml - Bầu 183.960 đ
Ly thủy tinh 1501L01 - Classic Liqueur 30ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501L01 - Classic Liqueur 30ml - Chân Thấp 179.580 đ
Ly thủy tinh B13011 - Ivory 320ml - Bầu
Ly thủy tinh B13011 - Ivory 320ml - Bầu 122.640 đ
Ly thủy tinh B13312 - Tango 350ml - Eo
Ly thủy tinh B13312 - Tango 350ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B11010 - Plaza 295ml - Vuông
Ly thủy tinh B11010 - Plaza 295ml - Vuông 113.880 đ
Ly thủy tinh J14209 - Cuba Rock 270ml - Bầu
Ly thủy tinh J14209 - Cuba Rock 270ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh P00210 - Plaza Shot 55ml - Loe
Ly thủy tinh P00210 - Plaza Shot 55ml - Loe 102.930 đ
Ly thủy tinh 1B17112 - Charisma Rock 340ml - Bầu
Ly thủy tinh 1B17112 - Charisma Rock 340ml - Bầu 116.070 đ
Ly thủy tinh B16112 - Studio Rock 345ml - Loe
Ly thủy tinh B16112 - Studio Rock 345ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B17014 - Scirocco Hiball 410ml - Bầu
Ly thủy tinh B17014 - Scirocco Hiball 410ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh B13016 - Ivory 460ml - Bầu
Ly thủy tinh B13016 - Ivory 460ml - Bầu 135.780 đ
Ly thủy tinh B17115 - Charisma Hiball 415ml - Bầu
Ly thủy tinh B17115 - Charisma Hiball 415ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh P01963 - Centra Long Drink 495ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01963 - Centra Long Drink 495ml - Ngấn 142.350 đ
Ly thủy tinh B01022 -  Conical Super 620ml - Bầu
Ly thủy tinh B01022 - Conical Super 620ml - Bầu 135.780 đ
Ly thủy tinh B01015 - Conical Super 425ml - Bầu
Ly thủy tinh B01015 - Conical Super 425ml - Bầu 105.120 đ
Ly thủy tinh B21314 - Metropolitan 400 ml - Eo
Ly thủy tinh B21314 - Metropolitan 400 ml - Eo 148.920 đ
Ly thủy tinh B21312 Metropolitan 330ml - Eo
Ly thủy tinh B21312 Metropolitan 330ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh B13013 - Ivory 370ml - Bầu
Ly thủy tinh B13013 - Ivory 370ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh P01961 - Centra Hiball 300ml - Ngấn
Ly thủy tinh P01961 - Centra Hiball 300ml - Ngấn 102.930 đ
Ly thủy tinh B16115 - Studio Hiball 435ml - Loe
Ly thủy tinh B16115 - Studio Hiball 435ml - Loe 127.020 đ
Ly thủy tinh B05011 - Pilsner 315ml - Loe
Ly thủy tinh B05011 - Pilsner 315ml - Loe 118.260 đ
Ly thủy tinh B00910 - Pilsner 300ml - Loe
Ly thủy tinh B00910 - Pilsner 300ml - Loe 102.930 đ
Ly thủy tinh B13412 - Imperial 350ml - Eo
Ly thủy tinh B13412 - Imperial 350ml - Eo 131.400 đ
Ly thủy tinh B13410 - Imperial 285ml - Eo
Ly thủy tinh B13410 - Imperial 285ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh B13311 - Tango 315ml - Eo
Ly thủy tinh B13311 - Tango 315ml - Eo 122.640 đ