0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Nhôm Inoc Kim Hằng

Ly thủy tinh 1026W12 - SANTÉ White  340 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026W12 - SANTÉ White 340 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026R15 - SANTÉ Red 420 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026R15 - SANTÉ Red 420 ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1026A21 - SANTÉ Bordeaux 595 ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1026A21 - SANTÉ Bordeaux 595 ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H16 - Cuba Hurricane 450ml - Chân Thấp 394.200 đ
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1522H12 - Poco Grand -350 ml - Chân Thấp 223.380 đ 223.380 đ
Ly thủy tinh P00415 - Alaska Soda Cup 355ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00415 - Alaska Soda Cup 355ml - Chân Thấp 315.360 đ
Ly thủy tinh P00315 - Alaska Sundae 225ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00315 - Alaska Sundae 225ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh P00115 - Alaska Ice Cream 205ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh P00115 - Alaska Ice Cream 205ml - Chân Thấp 168.630 đ
Ly thủy tinh 1015A21- Madison Bordeaux 600ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015A21- Madison Bordeaux 600ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015D22 - Madison Burgundy 650ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015D22 - Madison Burgundy 650ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015N22 - Madison Cognac 650ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015N22 - Madison Cognac 650ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015M12 - Madison Margarita 345ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015M12 - Madison Margarita 345ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015C10 - Madison Cocktail 285ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015C10 - Madison Cocktail 285ml - Chân Cao 330.690 đ
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp 306.600 đ
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015P04 - Madison Cheery 115ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015P04 - Madison Cheery 115ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015L03 - Madison Liqueur 85ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015L03 - Madison Liqueur 85ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp 236.520 đ
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501W07 - Classic White wine 195ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501W07 - Classic White wine 195ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp 210.240 đ
Ly Rượu Có Chân Classic Brandy 195Ml 1501X07
Ly Rượu Có Chân Classic Brandy 195Ml 1501X07 214.500 đ
Ly thủy tinh 1501P04 - Classic Sherry 130ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501P04 - Classic Sherry 130ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501F07 - Classic Flute champagne 185ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501F07 - Classic Flute champagne 185ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao 210.240 đ