0 sản phẩm

028 38436718 hiephung2007@gmail.com 210/11D Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra

Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1015G15 - Madison Water Goblet 425ml - Chân Thấp 306.600 đ
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015F07 - Madison Flute champagne 210ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015W12 - Madison White wine 350ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015R15 - Madison Red wine 425ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015P04 - Madison Cheery 115ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015P04 - Madison Cheery 115ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh 1015L03 - Madison Liqueur 85ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1015L03 - Madison Liqueur 85ml - Chân Cao 317.550 đ
Ly thủy tinh C18414 - Madison Hiball 390ml - Bầu
Ly thủy tinh C18414 - Madison Hiball 390ml - Bầu 183.960 đ
Ly thủy tinh C18413 - Madison Rock 395ml - Bầu
Ly thủy tinh C18413 - Madison Rock 395ml - Bầu 183.960 đ
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501B15 - Classic Beer 420ml - Chân Thấp 236.520 đ
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501M07 - Classic Margarita 200ml - Chân Cao 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501J11 - Classic Juice 310ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501G12 - Classic Goblet 350ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1500G11 - Classic Goblet 308ml - Chân Thấp 201.480 đ
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501R08 - Classic Red wine 230ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501W07 - Classic White wine 195ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501W07 - Classic White wine 195ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X12 - Classic Brandy 340ml - Chân Thấp 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501X09 - Classic Brandy 255ml - Chân Thấp 210.240 đ
Ly Rượu Có Chân Classic Brandy 195Ml 1501X07
Ly Rượu Có Chân Classic Brandy 195Ml 1501X07 214.500 đ
Ly thủy tinh 1501P04 - Classic Sherry 130ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501P04 - Classic Sherry 130ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501F07 - Classic Flute champagne 185ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501F07 - Classic Flute champagne 185ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501S07 - Classic Saucer champagne 200ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501S05 - Classic Saucer champagne 135ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501S05 - Classic Saucer champagne 135ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501C05 - Classic Cocktail 140ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501C05 - Classic Cocktail 140ml - Chân Cao 227.760 đ
Ly thủy tinh 1501C03 - Classic Cocktail 95ml - Chân Cao
Ly thủy tinh 1501C03 - Classic Cocktail 95ml - Chân Cao 210.240 đ
Ly thủy tinh 1501L02 - Classic Liqueur 60ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501L02 - Classic Liqueur 60ml - Chân Thấp 205.860 đ
Ly thủy tinh 1501L01 - Classic Liqueur 30ml - Chân Thấp
Ly thủy tinh 1501L01 - Classic Liqueur 30ml - Chân Thấp 179.580 đ
Ly thủy tinh B17012 - Scirocco Rock 340ml - Bầu
Ly thủy tinh B17012 - Scirocco Rock 340ml - Bầu 129.210 đ
Ly thủy tinh B13011 - Ivory 320ml - Bầu
Ly thủy tinh B13011 - Ivory 320ml - Bầu 122.640 đ
Ly thủy tinh B13312 - Tango 350ml - Eo
Ly thủy tinh B13312 - Tango 350ml - Eo 127.020 đ
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng
Ly thủy tinh B00410 - SanMarino 290ml - Tròn Thẳng 105.120 đ
Ly thủy tinh B11010 - Plaza 295ml - Vuông
Ly thủy tinh B11010 - Plaza 295ml - Vuông 113.880 đ
Ly thủy tinh J14209 - Cuba Rock 270ml - Bầu
Ly thủy tinh J14209 - Cuba Rock 270ml - Bầu 105.120 đ