0 sản phẩm

0938 029 086 hiephung2007@gmail.com Nhà 77 Đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh


CTY TNHH Một Thành Viên Vương Khánh Vinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Đồ dùng tiện ích Inoc 304
  • Nhôm Inoc Kim Hằng
  • Hàng gia dụng Inox Thái Lan - Zebra
  • Ống Heo Chiêu Tài - QHome Vietnam x Topchoice Hong Kong
  • Công Ty TNHH MTV Vương Khánh Vinh
  • Nồi Sứ Dướng Sinh Minh Long
  • Bộ Trà Cao Cấp Minh Long 1 Việt Nam
  • Sản phẩm dùng cho nhà hàng khách sạn

 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T60 1.480.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T56 1.350.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T50 1.168.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T46 1.034.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T44 978.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T42 892.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T40 670.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T38 614.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T36 552.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T34 488.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T32 443.000 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 1 ngăn xi bóng T30 383.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 60 2.101.399 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 56 1.919.401 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 50 1.665.995 đ
 Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 46 1.475.599 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 44 1.376.196 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 42 1.251.601 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 40 936.599 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38
Xửng Kim Hằng 1 đáy + 2 ngăn xi bóng 38 859.597 đ
Chỏ Xôi Bầu 22 cm Nhôm Kim Hằng
Chỏ Xôi Bầu 22 cm Nhôm Kim Hằng 498.000 đ
Chỏ Xôi Bầu 26 cm Nhôm Kim Hằng
Chỏ Xôi Bầu 26 cm Nhôm Kim Hằng 603.000 đ
Chõ xôi Kim Hằng xi bóng
Chõ xôi Kim Hằng xi bóng 581.000 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy +2 ngăn xi bóng T32 + 1 vỉ chõ xửng 32
Xửng Kim Hằng 1 đáy +2 ngăn xi bóng T32 + 1 vỉ chõ xửng 32 701.429 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy +2 ngăn xi bóng T30 + 1 vỉ chõ xửng 30
Xửng Kim Hằng 1 đáy +2 ngăn xi bóng T30 + 1 vỉ chõ xửng 30 607.146 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy +1 ngăn xi bóng T32+ 1 vỉ chõ xửng 32
Xửng Kim Hằng 1 đáy +1 ngăn xi bóng T32+ 1 vỉ chõ xửng 32 515.716 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy+1ngăn xi bóng T30+ 1 vỉ chõ xửng 30
Xửng Kim Hằng 1 đáy+1ngăn xi bóng T30+ 1 vỉ chõ xửng 30 445.710 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy+2 ngăn xi bóng 36
Xửng Kim Hằng 1 đáy+2 ngăn xi bóng 36 771.456 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy+2 ngăn xi bóng 34
Xửng Kim Hằng 1 đáy+2 ngăn xi bóng 34 684.628 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy +2 ngăn xi bóng 32
Xửng Kim Hằng 1 đáy +2 ngăn xi bóng 32 625.828 đ
Xửng Kim Hằng 1 đáy+2 ngăn xi bóng 30
Xửng Kim Hằng 1 đáy+2 ngăn xi bóng 30 541.842 đ
Xửng Kim Hằng 1đáy+2 ngăn xi bóng 28
Xửng Kim Hằng 1đáy+2 ngăn xi bóng 28 509.600 đ